Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 23 augustus 2008

Vlaams parlementslid Vrancken naar LDD


Vlaams parlementslid John Vrancken (foto) stapt over van Vlaams Belang naar Lijst Dedecker (LDD).
Vrancken zegt zich zich niet meer thuis te voelen bij Vlaams Belang omdat de meeste parlementsleden hun individueel belang laten primeren op dat van de partij: “Onderkruiperij, achterbaksheid, geraffineerde stemmingmakerij, alles is goed om zichzelf in de schijnwerpers te werken. De partijtop blijft hier blind voor, trekt de schouders op wanneer iemand aan de alarmbel trekt.”


Vrancken noemt zijn keuze voor LDD "logisch", omdat hij wel nog aan politiek wil doen en omdat het programma van LDD nauw aansluit bij dat van Vlaams Belang: Vlaams, liberaal met sociale correcties, streng asiel- en immigratiebeleid. "Het voornaamste verschilpunt is dat LDD dit alles op een aanvaardbare en menselijke manier uitdraagt.”
Hij stapte zelf naar Jean-Marie Dedecker, die dit bevestigt: “Men zegt vaak dat ik mensen vraag om over te stappen. De waarheid is dat ik nog maar twee keer zelf iemand heb gevraagd: Georges Lenssen (Open Vld) nadat ik een signaal had gekregen dat hij misschien wel geïnteresseerd was en de dochter van Marleen Govaerts (VB). Ik heb John niet gevraagd, hij is naar mij gestapt. Ik heb één week bedenktijd gevraagd. Ik wil niet dat LDD een opvangtehuis wordt voor misnoegde parlementsleden die op zoek zijn naar jobzekerheid.” aldus JM Dedecker. In 2007 stond Vrancken als nog als opvolger op de VB- lijst en haalde toen 6337 stemmen. Naar eigen zeggen is hem nu ook geen verkiesbare plaats beloofd.

Vrancken wilde twee jaar geleden al opstappen bij Vlaams Belang. Hij had het toen ook al moeilijk met de gang van zaken binnen de partij. Voorzitter Frank Vanhecke kon hem nog overtuigen om te blijven.

In een persmededeling zegt Vlaams Belang voorzitter Valkeniers dat jobzekerheid wel aan de basis ligt van Vrancken zijn overstap naar LDD: "In tegenstelling met wat Vrancken beweert, was hem de tweede plaats bij de Vlaamse Parlement nog niet toegezegd.Tot nog toe werden door de partijraad enkel de lijsttrekkers aangeduid. De partij heeft met Linda Vissers voor Limburg zeer bewust gekozen voor 'kwaliteit, stijl en inzet' (???). Het Vlaams Belang heeft die eigenschappen gevonden in de persoon van Linda Vissers, als eerste vrouwelijke lijsttrekker van de partij. Het is dus de jobonzekerheid van Vrancken die tot de overstap heeft geleid, en niet één of ander inhoudelijk meningsverschil."

- Vlaams Belang boos op John Vrancken na overstap naar LDD
- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD'er doet het met Voorpost
- Jong Forza Flandria, om stil van te worden....
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.
.