Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 12 september 2008

Documentaire: 'De Nederlandse Centrum Democraten' (1994)


De Centrum Democraten (ook Centrumdemocraten, of kortweg CD) was een Nederlandse extreemrechtse politieke partij en representeerde gedurende de jaren 1984-1998 een gedeelte van rechts-radicaal Nederland. De partij werd opgericht door Hans Janmaat, nadat hij in '84 uit de minstens zo racistische Centrumpartij (CP) werd gezet.
Speerpunten van de Centrumdemocraten waren het stoppen van het "Anti-Nederland Beleid" en van de multiculturele samenleving.


De CD wilde ook artikel 1 van de grondwet afschaffen, de doodstraf invoeren en een aidstest verplichten. Deze punten hadden echter weinig effect op de samenleving, het grootste aantal behaalde Tweede-Kamerzetels was 3, in 1994. Verschillende leden van CD werden vervolgd voor racisme. In '96 haalde CD de kiesdrempel niet en ging het razendsnel bergafwaarts. Vanaf 1998 leidde de partij een sluimerend bestaan. De partij had geen recht meer op zendtijd voor politieke partijen en voor eigen reclame was geen geld beschikbaar. In 2002 deed de partij niet mee aan de verkiezingen. Toen Hans Janmaat op 9 juni van dat jaar overleed, leek het definitieve einde voor de
Centrum Democraten gekomen. Hij was in feite de personificatie van de partij, althans van wat ervan over was: een groepje van zo'n 150 mensen. Hoewel niet officieel opgeheven, lijkt het niet waarschijnlijk dat de partij nog een toekomst heeft.

Willibrord Frequin maakte in 1994 een ontluisterende documentaire en liet de heren van CD vooral zelf aan het woord (merk vooral op hoe de 'politieke zwaargewichten' van CD spartelen met de camera en 'lastige vragen'). Je ziet er overduidelijk de overeenkomsten met de (voor) geschiedenis van het Vlaams Belang/Blok, de uitlegjes, hun discours en manier van campagne voeren. En net zoals de harde kern bij Vlaams Belang, was deze van de Centrum Democraten nauw verweven met allerlei neonazistische en racistische organisaties.

3 mei 1994
Twee dagen na het uitzenden van deze reportage op de Nederlandse openbare omroep, haalden de Centrum Democraten bij de gemeenteraadsverkiezingen 77 zetels. De grootste verkiezingsoverwinning in hun bestaan.
De documentaire duurt 45 minuten..

Centrum Democraten:
een bonte verzameling van racisten,neonazi's en bedenkelijke figuren


- Humor: Keek op de Week - Centrum Democraten
- Humor: Muiswinkel doet Janmaat

- Meer info over CD en extreem rechts in Nederland op Kafka
- Documentaire: 'la face cachee du Vlaams blok' (2004)
- Nederland: rechts-radicalisme onder jongeren (2008)
- Reportage: BNP Exposed - The Secret Agent
- Documentaire : extreem rechts in Nederland (2007)