Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 9 september 2008

Malaise bij Vlaams Belang

Marleen Govaerts (foto), ex-Kamerlid bij Vlaams Belang, weigert nog langer lidgeld aan haar partij af te dragen. Ze klaagt over het opzij schuiven van trouwe basismilitanten ten behoeve van enkele protegees. Govaerts zegt dat het lidgeld toch alleen maar dient om een steunfonds voor Bart Debie vol te storten, geen Vlaams nationalist maar een vreemdelingenhater.
In maart werd Debie veroordeeld tot 4 jaar cel (waarvan 1 jaar effectief) en werd hij ontzet uit zijn burgerrechten. Daardoor kan de ex-flik niet meer zetelen in de Antwerpse gemeenteraad.

Filip Dewinter verkondigde aan al wie het horen wilde om Debie's gederfde inkomsten zelf bij te passen. Nu blijkt van die stoere woorden weinig in huis te komen en zijn het de partijleden die moeten betalen. Marleen Govaerts staat niet alleen met haar kritiek, tientallen VB'ers zouden eraan denken om over te stappen naar LDD. Jean-Marie Dedecker zegt intussen aanvragen op zak te hebben van drie VB-parlementsleden.

- Overstapppers van VB naar LDD
- Personeelsproblemen bij het VB
- Familie Beckers - Govaerts zegt Vlaams Belang vaarwel
- “In onmetelijke trouw !”- Het origineel en de copy…
.
.