Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 27 september 2008

Opschorting van uitspraak voor Turkse religieuze fanaticus

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft gisteren Père Samuel (foto) veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat. De rechtbank oordeelde één feit als bewezen maar gaf de beklaagde opschorting van uitspraak. Dat betekent dat de rechtbank nu geen straf uitspreekt maar indien Père Samuel tijdens de eerstvolgende drie jaar nog eens wordt vervolgd voor gelijkaardige feiten, dan zal de rechtbank alsnog een straf opleggen. Voor de andere uitspraken waarvoor het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding klacht had ingediend, verkreeg hij de vrijspraak omdat de wet-Moureaux toen nog niet van kracht was.


Père Samuel is een in Turkije geboren katholieke priester en een van de weinigen die de taal van Jesus, het Aramees, spreekt. In een publicatie uit 2002, 'Les versets sataniques', schreef hij ondermeer: “Elk geïslamiseerd Moslimkind dat in Europa is geboren is een tijdbom voor Westerse kinderen in de toekomst. De laatsten zullen worden vervolgd wanneer ze een minderheid zijn geworden."

Zoveel moslimhaat leverde de Turkse religieuze fanaticus alvast een plaatsje op in de Vlaams Belang eregalerij van prominente xenofoben. Op de partijwebstek betuigde de partij dan ook openlijk steun voor Père Samuel. (mirror, dubbelklik op afbeelding)
Religieus fanatisme is voor Vlaams Belang blijkbaar geen punt zolang het homo's, vrouwenemancipatie of moslims als mikpunt neemt: dan staat Vlaams Belang op de éérste rij om dezelfde intolerantie die het onophoudelijk de islam verwijt, tegen alle kritiek te verdedigen

Het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding overweegt om tegen het milde 'vonnis' in beroep te gaan, maar gaat eerst de uitspraak aandachtig bestuderen.

Tribunal correctionel 26-09-2008

(met dank aan B)