Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 29 september 2008

Vlaams Belang cantussen met nazi-liederen

Jurgen Verstrepen stelde vandaag zijn boek, waarvan gisteren al het één en ander uitlekte, aan de pers voor. Naast de saga 'Morel-Vanhecke' en de financiering van Vlott (Verstrepen beweert dat Vlott, de partij van Hugo Coveliers, door het Vlaams Belang werd opgericht en gefinancierd), heeft hij het in zijn boek ook over de 'bruine' kant van het Vlaams Belang.
Zo beschrijft hij twee VB-partijbijeenkomsten, één in Frankrijk en één in Antwerpen, waar door partijleden naziliederen zoals het Horst Wessellied (de partijhymne van de NSDAP) werden gezongen. Verstrepen sprak de aanwezige Dewinter (die niet meezong, maar wel zat te lachen en het liet gebeuren) erop aan. “Het is allemaal onschuldig. Zij doen dat graag, gun ze dat pleziertje”, antwoordde die.

Verderop in het boek schrijft Verstrepen dat in het Antwerpse restaurant 'Ark Resto Rent' waar de naziliederen weerklonken ook een “privémuseum is gevestigd met Duitse parafernalia: dolken, helmen, swastika’s.” Enkele VB’ers zouden die dingen 'vol adoratie' hebben vastgepakt.

Verstrepen weigert evenwel de naam vrij te geven van de Vlaams Belang mandataris die de cantus in Antwerpen leidde, naar eigen zeggen omdat hij geen inquisiteur wil zijn. Pikant detail: het was VB-hopman Filip Dewinter himself die indertijd aan Jurgen Verstrepen vroeg om een boek te schrijven.

De cantussen waarop VB'ers naziliederen zingen zijn niet nieuw, op 9 december 2005 organiseerde het neonazistische Vlaamse Jongeren Westland (VJW) een 'solidaristische zangavond' in Brugge. Dieter Van Parys (foto), Oostkamps gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor Vlaams Belang, regionaal bestuurslid en lokaal vertrouwensman van VB-voorzitter Frank Vanhecke, leidde de zangavond in goede banen. Een ander intussen ex-regionaal VB-raadslid, Pieter Van Damme, zorgde mee voor de organisatie. De krant De Morgen kon toen de hand leggen op foto's waarop de VB'ers samen met leden van Blood & Honour 'de voorzang' verzorgden.

Toenmalig Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke zag geen enkele reden om in te grijpen: "Dat er neonazi's of Blood & Honour leden aanwezig geweest zouden zijn op die zangavond, maakt van Dieter Van Parys nog geen extremist", aldus Vanhecke. (Vlaamse Jongeren Westland (VJW) liegen dat ze zwart zien)


Update
Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris (foto) gaf ondertussen toe dat hij de Vlaams Belang mandataris was die de cantus met nazi-liederen in Antwerpen
leidde. Penris zetelt samen met Bruno Valkeniers in de Raad van Bestuur van de Antwerpse haven, en gebruikte eerder al een nazi-affiche om een rondleiding voor oud-NSV’ers in de Antwerpse haven aan te kondigen (aff)- Vlaams Belang jongeren zingen nazistische liedjes tijdens zomerkamp
- Als het NSV zingt...
- 'Tortelduifjes' leggen klacht neer tegen Jurgen Verstrepen
- "Alle dertien fout!" (video)
- Zo hoort u het ook eens van een ander
- Vlaams Belang: neonazi's onder elkaar (video)
- Jurgen Verstrepen (LDD) schrijft 'Zwart op wit' (video)

.