Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 10 september 2008

Vlaams Belang: Karin Milik blijft, Tessa Op De Beeck eruit!


Vlaams Belang blijft Karin Milik (foto) verdedigen, het VB-gemeenteraadslid uit Sint-Niklaas had David Duke, voormalig leider van de racistische Ku Klux Klan en oprichter van het neonazistische internetforum Stormfront, bij haar thuis geïnviteerd en te slapen gelegd. Duke was in ons land om te spreken op een neonazicongres in Lebbeke waar ook Voorpost, NSV en KVHV sprekers naartoe stuurden.
(foto: Karin Milik)

De democratische partijen uit de gemeenteraad van Sint Niklaas vinden het schandalig dat Vlaams Belang zo licht gaat over de zaak Milik en hebben daarom besloten om eerstdaags een pamflet te verspreiden onder alle inwoners, daarin zullen de democratische partijen hun schaamte uiten voor de houding van het Vlaams Belang tegen gemeenteraadslid Karin Milik.
Tijdens de gemeenteraadszitting van Maandag jl. werd de Vlaams Belang fractie om uitleg gevraagd. Men wou ook weten of het nu al dan niet tot een ontslag komt van OCMW-raadslid Van De Velde. Die had als enige Vlaams Belanger fel gereageerd op het incident en gedreigd ontslag te nemen als er geen verontschuldigingen kwamen. Zowel Karin Milik als Vlaams Belang-voorman Frans Wymeersch weigerden echter enig commentaar. De dag nadien werd het Vlaams Belang plots een stuk mondiger, zij het via Filip Dewinter. In 'Het Laatste Nieuws' minimaliseerde hij de zaak Milik als volgt: "Voor ons is de kous af. Ik heb geen zin in een heksenjacht op Karin Milik". De Ku Klux Klan noemde Dewinter "een bende overjaarse carnavalszotten met wiens ideeëngoed het Vlaams Belang geen uitstaans heeft."
Andermaal sluit Vlaams Belang de ogen voor partijleden die zich inlaten met racistische en neonazistische individuen of organisaties, terwijl men blijft volhouden dat er voor zulke mensen binnen Vlaams Belang geen plaats is. Hoe de partij op zulke schandalen reageert, hangt vooral af van waar de betrokkene op de partijladder staat. Dat de echtgenoot van Karin Milik bodyguard is van Filip Dewinter zal ook wel hebben meegespeeld. Al moet gezegd dat binnen de partij neonazisme en racisme nu ook niet de grootste struikelstenen zijn.
Silvy Van Beers, het VB-gemeenteraadslid dat in Arendonk neonazi-tatoeages zet en daarvoor openlijk reclame maakte, mocht naderhand gewoon verder blijven zetelen. Sandy Neel, VB-fractievoorzitster in Lille en nichtje van Staf Neel, ondernam verleden jaar (samen met Voorpost) een nazi-bedevaart langsheen belangrijke plaatsten uit het Derde Rijk en enkele neonazi-optochten. Dewinter deed de zaak af als 'een uitzondering' en Neel mocht blijven.

Het geval Milik staat in schril contrast met VB'ers die de partijdiscipline niet blindelings volgen of erger, ambitie hebben. Dan hangt 'de mantel der liefde' opeens in de droogkuis en krijgt de betrokkene een welgemikte trap onder de kont richting straatstenen. 'Uitzonderlijk geval' of niet. Tessa Op De Beeck (foto), Antwerps provincieraadslid en gemeenteraadslid in Zandhoven, mocht het gisteren ondervinden.

Op De Beeck moet plaats ruimen omdat ze te veel op het voorplan staat en op allerlei commissies en vergaderingen aanwezig is. "Profileringsdrang", zegt haar lokale partijtop, die duidelijk niet zit te wachten op mensen met ambitie. Vlaams Belang Zandhoven is al een tijdje het toneel van interne afrekeningen en daarvan is nu Op De Beeck slachtoffer.
Vreemd genoeg was Op De Beeck zelf nog niet op de hoogte van haar nakend ontslag: "Ik wordt vandaag gebeld door journalisten die me vertellen dat de partij me wil buitenzetten, maar vanwege Vlaams Belang heb ik daarover nog niets vernomen. Vreemd, want ik heb vandaag nog met verschillende mensen van het bestuur aan de telefoon gehangen. Als er een verzoek tot ontslag komt, zal ik kennis nemen van de argumenten en daarna reageren."
Vlaams Belang rekent er op dat Op De Beeck haar mandaten opnieuw ter beschikking zal stellen van de partij....

Update
- Tessa Op de Beeck moet plaats ruimen voor VB-hardliner

- Gebruikte Karin Milik ook White Power?
(video)
- Ook Vlaams Belang kan troepen niet in bedwang houden
- 'Overjaarse carnavalszot' duwde in 2006 lokale VB-lijst
- Malaise bij Vlaams Belang
- Vlaams Belang weigert uitleg te geven over 'incident' met gewezen KKK-leider
- Negationist en neonazi David Duke te gast bij bodyguard Dewinter
- VB-raadslid die politie schoffeert: 'teveel blauw op straat!'
.