Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 18 oktober 2008

Blood and Honour concert in Diksmuide

Het concert dat Blood and Honour Vlaanderen vandaag organiseert gaat door in camping Ijzerhoeve in Diksmuide, pal onder de Ijzertoren. Zoals gebruikelijk is bij Blood and Honour bijeenkomsten moest eerst worden getelefoneerd naar een GSM-nummer, waarop een meetingpoint wordt bekendgemaakt. Vandaag werd gekozen voor een tankstation langs de E-40 autosnelweg in Jabbeke, in de buurt van Brugge en Oostende.

Daar kregen de kaalkoppen een routebeschrijving naar camping Ijzerhoeve in Diksmuide, waar in het verleden al soortgelijke concerten plaats vonden. Op alle grote invalswegen rond Diksmuide werd flink gecontroleerd door de federale politie. Die zette elke verdacht voertuig aan de kant waarna de inzittenden en het voertuig werden gecontroleerd (foto), hierbij noteerde de politie ook alle persoonsgegevens. In de tent waarin het concert wordt georganiseerd zouden naar schatting enkele honderden neonazi's aanwezig zijn uit voornamelijk Duitsland, Engeland, Nederland en Vlaanderen. Burgemeester Lies Laridon van Diksmuide was niet opgezet met het onverwacht bezoek van Blood and Honour: "Ik wil een krachtig signaal geven dat zulke groeperingen hier niet welkom zijn. Wettelijk gezien kunnen we er ons niet tegen verzetten.
De politie blijft wel de hele tijd nog alert"

"de ene misdaad is de andere niet"

Over het politieoptreden valt overigens nog het een en ander op te merken.
Toen onze man ter plaatse foto's wou nemen en daarvoor door een aanpalende weide wandelde, werd hij onmiddellijk tegengehouden door agenten van de federale reserve.

Volgens de agenten riskeerde onze man door de security van Blood and Honour aangevallen te worden en werd hem daarom verboden om nog foto's te nemen. Ook moest hij onmiddellijk de buurt rond het concert verlaten, zoniet zou men overgaan tot een arrestatie. Onze man ter plaatse vroeg nog waarom de politie zich met hem ging bezighouden in plaats van Blood and Honour (hierbij verwijzend naar de duidelijk hoorbare 'Heil Hitler'-kreten uit de tent waarin Blood and Honour aan de feest was). De agenten van de federale politie antwoordden daarop zonder krimp: "de ene misdaad is de andere niet".
Het concert waarop duidelijk strafbare feiten werden gepleegd werd voor de rest van de avond ongemoeid gelaten, het maakt in ieder geval duidelijk waar de prioriteiten van de ordehandhaving liggen: potentiële slachtoffers moeten opkrassen en Blood and Honour mag verder zijn gangetje gaan. Dat hierbij de wetgeving op racisme en negationisme (alweer) met de voeten worden getreden maakt blijkbaar geen punt.
(Blood & Honour in Diksmuide - Video)

Enkele Foto's


Neonzai's verzamelen aan het meetingpoint langs de E-40 in Jabbeke

De politie controleerde alle invalswegen naar Diksmuide.