Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 23 oktober 2008

Iedereen wordt potentiële vijand van de staat

In alle stilte wil de regering-Leterme de federale en lokale politie uitrusten met een superdatabank die gegevens zal bijhouden over het privéleven van miljoenen Belgische burgers. In het Koninklijk Besluit dat de centralisatie regelt van de bestaande Algemene Nationale Gegevensbank en de bijzondere databanken van de politie staat dat de politie een reeks gevoelige gegevens kan opslaan over 'bepaalde categorieën' van burgers vanaf veertien jaar. Het gaat onder meer over gezinsbanden, consumptiegedrag, etnische afkomst, fysieke en mentale gezondheid, politieke en religieuze overtuiging, lidmaatschap van vakbonden en politieke partijen en vermoedens van strafbare feiten. De Privacycommissie heeft zware kritiek geformuleerd op het KB, maar die werd grotendeels weggewuifd door de opstellers ervan. Vandaag wordt het Koninklijk Besluit over deze superdatabank besproken in het kernkabinet.Amerikaanse gedachtenpolitie in actie.
Een eenvoudige Amerikaanse huisvrouw wordt aan een checkpoint ergens te lande zomaar tegengehouden, helemaal in strijd met de VS-grondwet. Wat daarna gebeurt tart alle verbeelding. Kijk en huiver, binnenkort in België met een simpele druk op de knop?-Volledige documentaire van Alex Jones "The Road To Tyranny"
- Megadatabank voor politie in de maak
- Opinie: Big Brother
.-