Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 1 oktober 2008

Jos Van Assche dan toch naar Lijst Dedecker?


Brussels parlementslid Jos Van Assche, de magische geldvermenigvuldiger van Anderlecht, lijkt nu toch over te stappen naar Lijst Dedecker.Toen vandaag het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor het eerst na het zomerreces samen kwam, nam Van Assche het woord waarin hij verklaarde om vanaf nu als onafhankelijke te zetelen maar hierbij wel de standpunten van Lijst Dedecker zou vertegenwoordigen. Amper een week geleden verklaarde Jean Marie Dedecker nog dat een overstap van Jos Van Assche naar LDD niet aan de orde was. Vandaag kreeg de verguisde VB'er al het etiket van 'verloren schaap' opgekleefd: "Als hij het programma van Lijst Dedecker aanhangt, is hij van harte welkom", aldus de LDD-kopman.

Bekijk hier de video

- 'Imagoschade' doet Jos Van Assche de das om
- VB-parlementslid gerold
- Tussenstand: Zelfs in antipolitiek krijgt het VB klop
- Overstapppers van VB naar LDD
- Dure campagne moet Vlaams Belang er bovenop helpen
.