Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 20 oktober 2008

Kibbelen over 'dure' Sint

Met zes december vervaarlijk dichtbij konden de Antwerpse VB-gemeenteraadsleden naar aloude traditie opnieuw mekkeren over het prijskaartje dat aan de Heilige kindervriend zijn intrede hangt. Ditmaal mocht Vlaams Belang zelfs rekenen op de steun van Lijst Dedecker. Beide fracties stellen zich vragen bij het contract dat de stad daarover al een paar jaar afsluit met de VRT. Volgens Vlaams Belang is de 114.950 euro die de stad betaalt aan de VRT veel te hoog. De partij zegt dat de kosten niet dalen terwijl de format al jaren dezelfde is.

(foto: 2007-Antwerpen ontvangt Sinterklaas)


Vlaams Belang ziet ook te weinig return voor dat geld omdat volgens hen er enkel sprake is van wat logoreclame. In de duizenden tevreden kinderhartjes en minstens zoveel opgeluchte ouders ziet de partij duidelijk geen meerwaarde, los van de Antwerpse middenstand die zo nog eens een zaterdagomzet haalt die de crisis even doet vergeten.

Jürgen Verstrepen (Lijst Dedecker) heeft op zijn beurt aan 'VRT' al genoeg om zijn oude plaat op de vereiste 78 toeren te krijgen, dit keer zag hij problemen rond de sponsoring waarvoor de stad Antwerpen garant staat. Volgens Verstrepen staat in het contract dat de VRT het evenement kan afblazen indien er niet genoeg sponsors worden gevonden, zonder dat de stad recht heeft op financiële compensaties. Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) herhaalde dat met de tv-uitzending van het evenement de stad Antwerpen enkele uren uitstekende promotie krijgt en de middenstand profiteert van de tienduizenden aanwezigen. In het contract met de VRT zou toch een regeling zijn opgenomen dat bij annulatie van de intrede sowieso wel gecompenseerd wordt. Zo zagen beide fracties (VB & LDD) hun contractuele donderwolkjes uit elkaar spatten alsof er een Chinees weerkanon mee gemoeid was.

Na een weekendje herbronnen op het SPa-congres was het daarna de beurt aan raadslid Maya Detiège. Die zag in de Antwerpse gemeenteraad dé plaats om openlijk het bestaan van goede kindervriend in twijfel te trekken, en dacht daarover een interessante discussie te kunnen starten. Heibel en consternatie alom! Volgens niet officiele bronnen was men daarna nog uren zoet met het sussen van de totaal ontredderde VB en LDD'ers.

Uiteindelijk keurde een meerderheid de komst van de grote kindervriend zonder veel problemen goed. De blijde intrede staat gepland voor zaterdag 15 november.


- Sinterklaas brengt blokjes
- Sint komt naar Antwerpen
- Humor: 'Collaboration Cindy' (video)
.