Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 31 oktober 2008

'Midden-Brabant' moet eerste stap worden naar 'Groot-Nederland'

Vlaams Belang-Kamerleden Rita De Bont en Francis Van den Eynde (respectievelijk uit Vilvoorde en Gent) willen de provincie Antwerpen veranderen in Midden-Brabant. Als argument halen ze aan dat de huidige provincie Antwerpen tussen 825 en het einde van de achttiende eeuw tot het Hertogdom Brabant (afbeelding) behoorde: “De stad Antwerpen zelf viel in de veertiende eeuw wel enkele decennia onder de Vlaamse graven, maar kende haar grootste bloei als internationale en verdraagzame (!) Brabantse havenstad”, aldus Van den Eynde en De Bont.


Beiden voegen er nog aan toe dat de landsgrenzen 'niet noodzakelijk' hoeven te verdwijnen, maar dat is eerder om tegenstanders van een eenmaking niet voor het hoofd te stoten. Het einddoel blijft de samensmelting van
Nederland en Vlaanderen tot één 'groot-Nederland' (of zoals het in het VB-programma staat: de Dietse eenheidsstaat). Om het voorstel van De Bont en Van den Eynde in uitvoering te brengen moet de grondwet gewijzigd worden. De kans dat het ooit zover komt is nihil.

- Zelfs over Vlaamse onafhankelijkheid geen eensgezindheid binnen VB
- Een Wild(ers) idee
- "Gent Onafhankelijk! Vlaanderen Barst!" (video)
.