Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 13 oktober 2008

Nijlens VB-gemeenteraadslid legt klacht neer

Jan Zander (foto), Vlaams Belang gemeenteraadslid in Nijlen, heeft nog maar eens een klacht ingediend tegen burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). Ditmaal omdat hij de documenten voor de benoeming van enkele raadsleden niet op voorhand kon inkijken. De klacht werd neergelegd bij Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen (CD&V). Zander heeft hierin een reputatie hoog te houden, in een audit van Gazet van Antwerpen werd hij ooit als volgt omschreven: "Raadslid Zander gaat op de raad vaak erg fel te keer en windt zich tijdens elke zitting minstens één keer volledig op. Niet zelden is een officiële klacht tegen de gemeente later het gevolg".

De anti-politiek, interventies en scheldpartijen van Zander kunnen bij de overige gemeenteraadsleden op weinig sympathie rekenen. CD&V- schepen Marc Engelen stelde verleden jaar zelfs voor om al de zitpenningen van de resterende vijf jaar en half ineens over te maken, zodat Zander en zijn fractie niet meer naar de gemeenteraad hoeven te komen.

- VB'er laakt openlijk Marie-Rose Morel op forum Verstrepen
- Vlaams-nationalisten vinden Dewinter te autoritair
- Klacht bij gouverneur over notulen
.