Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 7 oktober 2008

Rector blaast NSV-meeting af, Dewinter slaags met actievoerdersDe aangekondigde protestactie aan de aula Blandijn van de Gentse universiteit is uitgelopen op een confrontatie tussen actievoerders van linkse studentenverenigingen en Filip Dewinter, die met een twintigtal medestanders naar Gent kwam om er te spreken op een NSV-meeting.

(foto: Dewinter, afgekoeld door het waterkanon. de man met gebalde vuist is Voorpost-actieleider Luc Vermeulen)


Toen naar schatting 300 actievoerders de toegang tot de aula blokkeerden, besloot de rector de meeting af te blazen. Dewinter en zijn gevolg waren het met die beslissing niet eens en zetten een charge in om de aula alsnog binnen te geraken. Tevergeefs, voor Dewinter en zijn medestanders was er geen doorkomen aan. In het tumult werden langs beide kanten klappen uitgedeeld, ook Dewinter vocht gretig mee. Enkele NSV'ers konden via een automatische deur alsnog de aula binnenglippen en trokken zich terug in auditorium D, waar ze het meubilair vernielden en het brandalarm lieten afgaan. De rust kwam pas terug toen de politie het waterkanon inzette en de groepen uiteen dreef. (beelden)
"Ik stond zelf op de eerste rij bij de blokkade vanwege de studenten. Ik kan alleen zeggen dat er vanuit de zijde van de studenten geen enkel geweld gebruikt is. Wij hebben enkel klappen geïncasseerd. Wel niet van Dewinter zelf, maar van zijn 20 man sterke privé-militie rond hem. De PV's werden ondertussen ingediend. Het breed platform van studenten (oa Jong-SPa en ABVV-jongeren, ALS, COMAC, etc) hebben geen enkele vorm van geweld gebruikt."
Jonas Van Vossole in DM

Ik vraag me af in hoeveel Europese landen er nog politici zijn die op de vuist gaan? Juist, in de meeste Europese landen is men dit stadium al lang voorbij.
korneel d, Gent

"Lachwekkend, ware het niet zo'n sluipend gif, hoe extreem-rechts steeds maar weer de rollen omkeert: zij zijn de uberdemocraten, de anderen de fascisten (was Hitler immers geen socialist?). Zij vertegenwoordigen de redelijkheid, de anderen het linkse straatgeweld. Zij verdedigen "the freedom of speech", de anderen prediken de onverdraagzaamheid. Dàt is het intellectueel onwaardige discours dat opwalmt uit de ranzig stinkende onderbuik van de partij 'die zegt wat u denkt'..."
Yvan Lindekens in DM


(Foto's zijn te bekijken op Blokbuster)

-video1
-video2
-video3

- Gent: vreedzaam protest tegen NSV
- Gent blokkeert NSV (video)
- Dewinter en co geblokkeerd in Gent: het echte relaas van wat er gebeurde aan de Blandijnberg
- Dinsdag om 18u actie aan Blandijn. Stop het NSV!
- http://www.geennsv.be
- Actie tegen nutteloze NSV. NSV beroept zich op de universiteire (sic) overheid
.