Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 18 oktober 2008

VB-gemeenteraadslid zeurt al maanden over verkeerde stempel

Een Antwerpse ambtenaar zette per ongeluk de verkeerde stempel op een aanvraag voor een rijbewijs, en dat zit VB-gemeenteraadslid Johan Van Brusselen al maanden dwars. In plaats van de gewone stempel met het stadswapen met Adam en Eva, gebruikte een ambtenaar per vergissing de stempel met de stralende A. Crisis of niet, Vlaams Belang kent zo z'n prioriteiten.

Voor gemeenteraadslid Van Brusselen lijkt de stralende A teveel op Maoïstische symbolen uit de jaren zestig. Hij dringt er bij burgemeester Patrick Janssens (SP.A) op aan dit logo 'niet te misbruiken als stadswapen', want wettelijk mag de stralende A geen officieel document bezegelen. In de gemeenteraadscommissie marketing gaf burgemeester Janssens het VB-raadslid nu lik op stuk. "Misbruik? De stralende A is een gedeponeerd merk, waarop de stad alle rechten bezit. Geen enkele politieke partij gebruikt het in haar publicaties zoals afgesproken, behalve het Vlaams Belang", reageerde de burgemeester. De stad heeft het VB dan ook al enkele keren officieel op de vingers getikt voor het 'oneigenlijk gebruik' van het stadslogo.
Van Brusselen schopte het ooit tot Vlaams volksvertegenwoordiger maar liet er geen onuitwisbare indruk na, het aantal tussenkomsten in de plenaire- en commissievergaderingen bedroeg nul. Zes maanden later verdween hij al even geruisloos uit het Vlaams Parlement.

- Opvolger Bart Debie wil grootste 'cumulard' van 't stad worden...

(NB)