Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 5 november 2008

Filip De Man over Obama

"96% van de negers en 67% van de inwijkelingen uit Centraal- en Zuid-Amerika stemden voor Barack Hussein. Als dan ook nog eens een deel van de blanken afhaakt omdat zij zwaar getroffen worden door een financiële annex economische crisis, valt het niet moeilijk te verklaren dat de linkse kleurling Barack Hussein met 5% voorsprong wint.

Wellicht zal Barack Hussein nu tijdens zijn regeerperiode massaal vreemdelingen regulariseren en naturaliseren om zo de electorale basis van zijn ‘democratische partij’ te vergroten tegen de volgende verkiezingen. Het is hetzelfde systeem waarmee de linkerzijde in Europa krampachtig probeert aan de macht te blijven. Het is te hopen dat de Europeaan dit tijdig doorziet, anders zullen het steeds meer de allochtonen zijn die beslissen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen."
(Vlaams Belang Volksvertegenwoordiger Filip De Man over de VS-verkiezingen, mirror)

- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
- Filip De Man mengt zich in FN-twist
.