Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 1 november 2008

"Van mij krijgt het Zuiden geen bal"

VB-volksvertegenwoordiger Filip De Man hekelt de World Health Organization, dat een rapport uitbracht over de kindersterfte in Afrika.
Uit dat rapport blijkt dat bijna de helft van de overledenen in Afrika de leeftijd van 15 jaar niet haalde omwille van complicaties bij de geboorte, ondervoeding, diarree en malaria.


Filip De Man, die zichzelf 'de gevaarlijkste van alle Blokkers' noemt, heeft op zijn website weinig mededogen met de Afrikaanse medemens. Maar dat zal weinigen nog verbazen.
De Man: "O wee, o wee. Helemaal schuldig moet de Noordmens zich voelen bij de mededeling dat in de 'rijke geïndustrialiseerde landen' minder dan één procent van de sterfgevallen zich voordoet onder de leeftijd van 15 jaar. U gelieve nu gul te storten op de rekening van een NGO naar keuze."(mirror, dubbelklik op de afbeelding). Meer nog, Filip De Man ziet er zelfs voordelen in. Volgens zijn berekeningen komen er jaarlijks toch teveel Afrikanen bij waarvoor nooit genoeg voedsel, huisvesting of gezondheidszorg kan verstrekt worden. Iedere hulp is volgens De Man dus totaal zinloos. En hoewel het nergens op zijn website staat geschreven, denkt De Man vast aan de toekomstige migratiestroom naar het rijke westen. Hoe minder Afrikanen, des te kleiner de migratiestroom. Of zoals partijgenoot Björn Roose onlangs schreef over de Afrikaanse kindersterfte: "meer overlevers betekent ook meer voortplanters"


- Björn Roose over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "
- Wereldgezondheidsorganisatie: levensverwachting in arme landen tot 40 jaar lager
- Filip De Man mengt zich in FN-twist
- Terug in de tijd : Vlaams Blok afdeling Vilvoorde anno 2000 (video)
-“We gaan op safari, maar het is beter om de dieren niet te voederen”
- "mij stoorde de Apartheid niet" (video)
.