Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 18 november 2008

Vanhecke is onschendbaarheid kwijt

Zoals verwacht heeft het Europees Parlement de onschendbaarheid van gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke opgeschort. Dat gebeurde met 564 stemmen voor en 61 stemmen tegen (41 parlementsleden onthielden zich).

(afbeelding: het bewuste VB-partijkrantje waarin moslimjongeren valselijk werden beschuldigd van grafschennis)


De vraag tot opheffing van de onschendbaarheid gebeurde op verzoek van het parket van Dendermonde. Dat wil hem vervolgen als verantwoordelijke uitgever van een partijkrantje in Sint-Niklaas. Daarin werd gezegd dat de vandalenstreken op een kerkhof het werk waren van moslimjongeren, wat niet bleek te kloppen. Burgemeester Freddy Willockx (SP.A) diende daarop een klacht in. Bij een eventuele veroordeling voor racisme kan Vanhecke zijn politieke rechten voor 5 jaar kwijtraken.

- Beelden VRT-nieuws (video)
- Frank Vanhecke wil niet dat het gerecht haar werk doet.
- Vanhecke riskeert verlies politieke rechten en mandaat in het Europees Parlement
- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
- Vandeurzen vraagt opheffing onschendbaarheid Frank Vanhecke
.
(nb)