Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 4 november 2008

Wouter Vermeersch zet aanval in tegen LDD-ondervoorzitter

Naar aanleiding van de zoveelste ruzie binnen Lijst Dedecker stapten deze week Patrick Ghys en Judy Thues uit de partij, de twee waren het constante geruzie meer dan zat en haakten gedegouteerd af. Tien dagen eerder zette JM Dedecker om dezelfde redenen de Limburgse LDD-afdelingen al onder toezicht, met het vertrek van Ghys en Thues wordt vooral duidelijk dat de problemen verder reiken en nu ook in andere afdelingen de kop op steken.
(foto: Wouter Vermeersch)

Jurgen Verstrepen, die in eerste instantie nog probeerde om Ghys bij de partij te houden, sprak van 'sabotage door VB-mollen' en maakte zelfs de vergelijking met een computervirus. Hij kondigde meteen aan grote schoonmaak te zullen houden, alle VB-mollen zouden er binnenkort uitvliegen.
Verstrepens woorden moeten weinig indruk hebben gemaakt want gisteren opende Wouter Vermeersch (Politiek Secretaris JGV, de jongerenafdeling van Lijst Dedecker) de aanval tegen LDD-ondervoorzitter Ivan Sabbe. Vermeersch verwijt Sabbe niet alleen afwezig te zijn geweest op de eerste LDD-congresdag ('hij stuurde zijn Oekraïense ka
t' *), maar ook het partijprogramma niet te kennen en niet op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de achterban. De LDD-ondervoorzitter zou vooral te Belgisch-nationalistisch zijn en daar heeft een uitgesproken Vlaams nationalist als Vermeersch geen boodschap aan: "Het vertederend emotioneel nationalisme van Sabbe (“een land dat mij lief is”), staat in schril contrast met de liberale, op het gezond verstand gebaseerde, ideologie van Lijst Dedecker." Vermeersch vraagt zich ook af of er voor Ivan Sabbe nog wel plaats is binnen LDD.

Sinds Wouter Vermeersch lid werd van Lijst Dedecker probeert hij
, zeer tegen de zin van de partijleiding, op alle mogelijke manieren de partij te sturen in het vaarwater van de Vlaams nationalisten van Vlaams Belang, VBJ en zelfs het rechts-radicale Voorpost. In augustus startte hij nog het initiatief 'Jong Forza Flandria' waarvoor hij openlijk steun ronselde bij de jongerenafdelingen van NVa, Vlaams Belang en Voorpost.

Toen we op deze blog melding maakten van zijn 'Jong Forza Flandria'-plannen legde Vermeersch onmiddellijk klacht neer (een absurde klacht waarvan we later niets meer hoorden). Daarmee werd pijnlijk du
idelijk hoe gevoelig het allemaal lag. De harde woorden die nadien op het LDD-hoofdkwartier werden uitgesproken door oa. JM Dedecker maakten Vermeersch niet minder vastberaden, hij bleef onverstoorbaar verder flirten met Vlaams Belang, Voorpost en in mindere mate met NVa. De openlijke kritiek aan het adres van ondervoorzitter Sabbe zou nu wel eens de spreekwoordelijke druppel teveel kunnen zijn in een toch al goed gevulde LDD-emmer.

We geven u de tekst waarin Wouter Vermeersch zijn ondervoorzitter op de korrel neemt, die staat ook te lezen op de blog van Bert Deckers (Vlaams Belang, mirror, dubbelklik op afbeelding)
--------------
Ivan Sabbe: too Lidl, too late

Ivan Sabbe (LDD Ondervoorzitter, ex-CEO van Lidl en vastgoedmagnaat) liet er in De Standaard van maandag 27 oktober geen enkele twijfel over bestaan, volgens hem moet LDD zijn “communautair probleem once and for all oplossen. De enige manier om dat te doen, is met een confederaal model. België splitsen zou een enorme stommiteit zijn.” Daarmee schuift Sabbe eenzijdig, zonder blikken of blozen, de resoluties van het LDD-programmacongres van 26 april 2008 terzijde. Sabbe, die zijn spreekwoordelijke (Oekraïense) kat naar de eerste congresdag stuurde, hoort als Ondervoorzitter immers te weten dat LDD de keuze openlaat tussen een confederaal scenario en een onafhankelijkheidsscenario. Net zo zeer als een amendement over Vlaamse onafhankelijkheid het niet haalde op het congres, werd de term confederalisme uitdrukkelijk niet in het LDD-programma opgenomen. Sabbe, die er in De Standaard prat op gaat zijn partij te hebben bekeerd tot het confederalisme, moet zich dringend eens vergewissen van wat er leeft onder de LDD-achterban. Zo ijvert Jong Gezond Verstand, de jongerenbeweging van LDD, onomwonden voor een zelfstandig Vlaanderen (Vlaanderen als onafhankelijke staat binnen Europa) en organiseren de jongeren in december 2008 een ondubbelzinnig congres rond Vlaamse staatsvorming. Ook het vertederend emotioneel nationalisme van Sabbe (“een land dat mij lief is”), staat in schril contrast met de liberale, op het gezond verstand gebaseerde, ideologie van Lijst Dedecker. Het is dan ook de vraag of de 'no-nonsense' van LDD zich door zijn publieke stellingname niet buiten zijn partij plaatst; na Lidl: LiDé?

Wouter Vermeersch

Nationaal Politiek Secretaris Jong Gezond Verstand VZW
-------------------


Benieuwd naar wat mollenvanger Jurgen Verstrepen hierop heeft te zeggen.

Wordt vervolgd...* Ivan Sabbe is bezig met vastgoedprojecten in lageloonland Oekraïne.

Update:
- Actie voor meer vrijemeningsuiting breekt politiek secretaris LDD-jongeren zuur op

- Jurgen Verstrepen: "Er zitten VB-mollen in LDD"
- LDD-jongeren willen samenwerken met Vlaams Belang (video)
- Jong Forza Flandria: om stil van te worden....
- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD'er doet het met Voorpost
- Morel, Forza Flandria en Lijst Dedecker (video)
.