Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 29 december 2008

Xavier Buisseret is weer VB-mandataris


Dat ze bij Vlaams Belang voor het 'eigen volk' extreem vergevingsgezind kunnen zijn, wisten we al langer. Zeker voor zij die hoog genoeg op de partijladder staan kan de tolerantiedrempel soms verrassend hoog liggen.

(Foto: Xavier Buisseret met advocaat voor het Antwerpse Hof van Beroep in oktober 1997)


Zo werden de veroordelingen van Bart Debie (diefstal, schriftvervalsing, racisme en buitensporig geweld) en Roeland Raes (negationisme) afgedaan als 'jeugdzonden' en kwamen kopstukken als Dewinter en Vanhecke verklaren dat hun plaats binnen de partij nooit ter discussie stond.
De voornaamste reden waarom de veroordelingen van Debie en Raes op heel wat begrip en steun konden rekenen, zowel bij de partijraad als bij de achterban, ligt bij hun slachtoffers: etnische minderheden. Bij Debie waren dat allochtonen terwijl Raes zich beperkte tot de Joden. In dergelijke gevallen geldt immers altijd het 'eigen volk eerst'-principe en wordt je automatisch een 'onschuldig slachtoffer van de politieke correctheid'.

Etnische minderheden en de zwakkeren uit onze samenleving, Vlaams Belang moet ze niet. Laat dat duidelijk zijn. We zien bijvoorbeeld Dewinter nog niet vlug oproepen tot minder geweld jegens homo's of daklozen. Zelfs het Vlaamsche 'zwakke geslacht' moet op niet al teveel medeleven rekenen, zo mocht Rob 'klop' Verreycken zijn vrouw op straat in elkaar kloppen, hij bleef welkom. Maar men gaat nog verder, véél verder.

Want nu zien we die grote vergevingsgezindheid ook de kop opsteken bij seksueel misbruik met kinderen. Om één en ander duidelijk te maken moeten we eerst terug naar oktober 1997, wanneer toenmalig Volksvertegenwoordiger en Vlaams Blok ondervoorzitter Xavier Buisseret in Beroep wordt veroordeeld voor zedenfeiten met 2 dochters van een partijlid (de feiten speelden zich af in het partijsecretariaat). Tussen de aanklacht ('94) en de uiteindelijke veroordeling voor het Hof van Beroep ('97) zette Buisseret zijn politieke activiteiten binnen de partij en in het Parlement ongestoord verder. Pas nadat zowat alle rechtsmiddelen waren uitgeput en ook het Hof van Beroep Buisseret schuldig had bevonden (hij kreeg 6 maanden met uitstel en werd voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten), kwam er een persconferentie waarop hij in bijzijn van voorzitter Frank Vanhecke en Gerolf Annemans aankondigde zich uit de politiek terug te trekken (Buisseret kon ook niet anders, hij was zijn burgerrechten voor vijf jaar kwijt).

Exit Xavier Buisseret dus. Tenminste, dat was de boodschap naar de buitenwereld toe. Want groot was onze verbazing toen we getipt werden dat Xavier Buisseret nog steeds (of opnieuw) politiek actief is voor het Vlaams Belang. Sinds september 2008 zetelt hij als effectief lid voor de fractie Vlaams Belang in de milieuadviesraad van Wachtebeke. Bij de samenstelling van die milieuadviesraad kreeg Buisseret wel flink wat tegenstemmen maar haalde het verrassend genoeg met 10 tegen 6 (mirror).

Xavier BuisseretXavier Buisseret behoort binnen de partij tot de hardliners en was vanaf de jaren 60 actief in de extreemrechtse Vlaamse Militanten Orde (VMO). Toen in 1970 een dode viel ten gevolge van een incident tussen VMO-leden en een FDF-plakploeg (video), werd de organisatie ontbonden. Even later werd ze heropgericht door Bert Eriksson, Buisseret en Siegfried Verbeke. Buisseret behoorde tot het VMO-commando dat in 1973 het stoffelijk overschot van de Vlaams Nationalistische priester Cyriel Verschaeve clandestien van Oostenrijk naar Vlaanderen overbracht. Van april 1974 tot oktober 1977 nam hij de leiding van de VMO waar. Kort na de oprichting van het Vlaams Blok in 1978 werd hij hiervan de propagandaleider. In 1995 werd hij voor het Vlaams Blok verkozen als parlementslid. Tussen 1977 en 1980 gaf Buisseret samen met Siegfried Verbeke en Roeland Raes het maandblad Haro uit, daarin werd oa. getwijfeld aan de echtheid van het dagboek van Anne Frank en aan het bestaan van de gaskamers en concentratiekampen. Hij moest zich ook regelmatig voor de rechtbank verantwoorden: voor zijn aandeel bij de VMO, voor het verspreiden van anti-joodse stickers, voor het fysiek aanvallen van een homo, en voor het afranselen en bestelen van een vijftienjarige Marokkaanse jongen. Bij het Vlaams Blok was Xavier Buisseret ook verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de jongeren.

- Extreem-rechts geweld: een lange traditie
- Debie (VB) veroordeeld tot vier jaar cel (video)
- Roeland Raes veroordeeld wegens negationisme
- De pareltjes van het Vlaams Belang (video)
- VB-mandatarissen en hun strafrechtelijk palmares

.
(getipt door HvM)

dinsdag 23 december 2008

Mededeling


Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toegewenst!
.


maandag 22 december 2008

Negationist Roeland Raes gaat in Beroep

Gewezen ondervoorzitter van het Vlaams Belang Roeland Raes gaat in beroep tegen zijn veroordeling wegens negationisme. Op 12 december veroordeelde de Brusselse rechtbank Raes tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel, hij moest ook 1.000 euro morele schadevergoeding betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) en aan het Forum der Joodse organisaties.

Raes stond terecht voor negationistische uitspraken (in 2001) tijdens een interview (video) op de Nederlandse televisie, daarin minimaliseerde/ontkende hij de holocaust. Zo zei hij te twijfelen aan de zes miljoen Joodse slachtoffers en waren de uitroeiingskampen gewone werkkampen, weliswaar met een hard regime. Het interview leidde ertoe dat Raes zijn politieke functies neerlegde en ontslag nam als ondervoorzitter van Vlaams Belang, de partij liet (toen nog volop in tijden van 'verruiming') uitschemeren dat binnen Vlaams Belang voor dergelijke mensen geen plaats was. Maar wanneer in 2004 een Rtbf-cameraploeg onverwachts het VB-partijbureau binnenstapt constateren zij dat Raes er nog steeds werkzaam is, ditmaal op de studiedienst.
Sinds de 'verruiming' alweer dood en begraven is zijn ze bij Vlaams Belang ook niet te beroerd om dit toe te geven. Waar het negationisme van Raes vroeger werd afgedaan als "praat van een verwarde oude man", kwamen onlangs zelfs Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke op televisie de negationistische uitspraken van Raes verdedigen. Nochtans werd in 1995 de negationismewet mede door Vlaams Belang (toen nog Vlaams Blok) goedgekeurd.


- Negationisme, revisionisme, racisme: wetgeving en rechtspraak

- Roeland Raes in Beroep
- [negationisme] Het dossier over de zaak-Roeland Raes
- Vanhecke-Morel: "Holocaust ontkennen is een vrije mening" (video)
- Roeland Raes veroordeeld wegens negationisme
- Celstraf voor negationist Siegfried Verbeke
- De pareltjes van het Vlaams Belang: Roeland Raes (video)
- Vincent Reynouard veroordeeld wegens ontkenning holocaust (video)
.

Vlaams Belang provincieraadslid stapt op

Oost-Vlaams provincieraadslid Dirk Bafort stapt uit het Vlaams Belang en zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Bafort vindt dat er "binnen de partij momenteel meer een streven in 'eigen'-belang dan in partij- en/of Vlaams belang heerst, en dat de partij niet constructief aan politiek wenst deel te nemen en eerder deuren sluit dan opent."

(foto: Filip Lecompte en Dirk Bafort)


Bafort, die in 2006 als nieuwkomer met 3.474 stemmen in de provincieraad belandde, was eerder dit jaar al opgestapt als lid van het Eeklose bestuur van het Vlaams Belang, maar bleef binnen de provincieraad wel als VB-lid zetelen. Daarover verklaarde partijgenoot en Vlaams parlementslid Johan Deckmyn (tot 2006 verantwoordelijk voor het arrondissement Gent-Eeklo) aan de pers dat Bafort zich binnen het bestuur te principieel opstelde: "Ik ken Dirk als een rechtlijnig en principieel man, maar in een bestuur moet je al eens compromissen kunnen sluiten en toegevingen doen." Hij ontkende echter dat Bafort zijn ontslag had ingediend, volgens Deckmyn had hij zich enkel niet opnieuw kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Voor Bafort was dit "de druppel die de emmer van bedrog heeft doen overlopen" en stapt nu helemaal op. Dirk Bafort is ook huisarts in Eeklo.

- Stemmenkanon Dirk Bafort stapt uit bestuur Vlaams Belang
- Leegloop bij Vlaams Belang
- Gentse VB-jongeren lappen bewust wet aan hun laars

(belga)

vrijdag 19 december 2008

N-SA fakkeltocht

Woensdagavond hield de extreemrechtse groepering 'Nieuw-Solidaristisch Alternatief' (N-SA) een fakkeltocht 'voor amnestie'. Die amnestie vragen ze voor de slachtoffers van de repressie na de Tweede Wereldoorlog en in het algemeen voor iedereen die ooit werd vervolgd vanwege een nationalistisch standpunt.

(foto: N-SA in Gent)


"Dat betekent niet dat we een aanhangsel zijn van het Vlaams Belang of Voorpost, wij zouden bij wijze van spreken ook opkomen voor de rechten van Abou Jahjah", zei organisator Eddy Hermy.
De N-SA demonstranten deden ook hun best om als 'echte solidaristen' over te komen maar de kreet 'eigen volk eerst' werd toch gewillig door iedereen meegeschreeuwd.

De N-SA is een koepelorganisatie van allerlei neonazistische en extreemrechtse groepjes die elk voor zich geen toekomst meer hadden: de Vlaamse Jongeren Westland, Groen Rechts, Euro-Rus en Jongeren Actief. Het N-SA is ook sterk gelieerd met de neonazistische organisatie Blood and Honour. Ze beroepen zich op etnisch-nationalisme en pleiten voor een blank Europa, en spiegelen zich vooral aan de Duitse neonazistische partij NPD en de Italiaanse fascistische kraakscène. Grote roerganger van het N-SA is Edouard ‘Eddy’ Hermy, in de jaren tachtig actief bij de Vlaams Militanten Orde (VMO), een paramilitaire organisatie die bij wet verboden werd. De VMO werd destijds ook aanzien als de actiegroep (knokploeg) van het Vlaams Blok.

- N-SA fakkeltocht maat voor niets
- Bert redt het VB van de ondergang
- Na de Duitse neonazi's komen nu ook de Italiaanse fascisten naar Vlaanderen
- Een “geslaagd debat” volgens de nationaal-solidaristen…
- Het grote complot volgens een vooraanstaand neo-nazi: “trotskisten en hun liberale vrienden”
- Antwerpen. Met Blood&Honour gelieerde lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen
.

woensdag 17 december 2008

Harde tijden voor Marie-Rose

(foto: Piet Bouciqué en Marie-Rose Morel)


Gisteren stapte plaatselijk VB-voorzitter Piet Bouciqué naar het Schotense gemeentehuis om bij hoogdringendheid de chemische samenstelling van de witte "verf" op de kerstbomen in de Paalstraat op te eisen. Ene mevr. Morel had zich namelijk gestoten aan een agressief aanwezig takje, met een wit plekje op haar dure outfit tot gevolg. De nodige informatie werd opgevraagd bij handelaarsvereniging AMBS, de verantwoordelijke achter deze kerstterreur. Maar voorlopig moest die het antwoord schuldig blijven, zodat naar alle waarschijnlijkheid het voorval zal behandeld worden in de gemeenteraad van morgen.

'Krap bij kas'
Maandag gaf Marie-Rose Morel nog een interview (pdf) aan de krant 'Het Laatste Nieuws' waarin ze zegt 'krap bij kas' te zitten. Door de vechtscheiding met haar (ex)man moest ze noodgedwongen uitkijken naar een andere woonst en dat zou volgens Morel nooit gelukt zijn zonder de hulp van vrienden en familie: haar ouders stelden zich borg voor de aankoop van een huis en van vrienden had ze gelukkig wat meubeltjes gekregen. Morel doet haar schrijnend verhaal: "Ik kreeg van de ene een tafelke, van de andere een kast: Dankzij die solidariteit ben ik kunnen herbeginnen en hebben mijn jongens weer een warme thuis. Moeders voor moeders, ja"(sniff). Marie-Rose begrijpt ook niet hoe andere vrouwen het doen zonder de borg van hun ouders: "Waar moeten die van leven? In een studio kruipen met het risico dat de sociale dienst hun kinderen afpakt?"

Met mandaten in het Vlaams Parlement en de Schotense gemeenteraad zit het maandinkomen van Morel een stuk boven de 6000 euro, bijna 10x het leefloon van een alleenstaande moeder. Daarbovenop komen nog tal van parlementaire voordelen (zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor kledij en stomerij). Een zitje in het Europees Parlement zou dat inkomen zelfs verdubbelen.

- Vanhecke-Morel: "Holocaust ontkennen is een vrije mening" (video).
- VB'er laakt openlijk Marie-Rose Morel op forum Verstrepen
- 'Meest sexy politicus', Ebbenhouten schoen en zelfmoordpreventie.... één pot nat.
- 'Postjeskoorts' bij Vlaams Belang (video)
.

dinsdag 16 december 2008

Flip De Man ziet het aan de schedel

Vlaams Belang Volksvertegenwoordiger Filip De Man kreeg onlangs de foto's te zien van de vermoedelijke moordenaars van Kitty Van Nieuwenhuysen, de agente die in december 2007 werd doodgeschoten door drie inbrekers die op heterdaad werden betrapt. Aan de hand van die foto's ('boeventronies') ziet Filip De Man dat de vermoedelijke daders al van bij de geboorte voor de criminaliteit waren voorbestemd (mirror).

Daarvoor haalt hij de mosterd bij Cesare Lombroso (waarvoor hij een link plaatst naar de Franstalige Wikipedia), een Italiaanse criminoloog die eind 19é eeuw beweerde dat misdaad erfelijk is en misdadigers kunnen herkend worden aan de hand van bepaalde lichamelijke kenmerken zoals brede kaken, diepliggende ogen, vaak doorlopende wenkbrauwen, asymmetrisch gezicht, hoge jukbeenderen, afwijkende oren, haviksneus, vlezige lippen en dergelijke.. Volgens die fysiognomie hebben 'mooie mensen' meteen ook een beter karakter dan lelijke. Sindsdien werd de theorie van Cesare Lombroso door artsen en criminologen al meermaals weerlegd en algemeen beschouwt men zijn ideeën als 'volledig uit de tijd'. Echter niet voor Filip De Man, die houdt het vooralsnog bij schedelmetingen, haviksneuzen en foute wenkbrauwen.


- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
- "Een moslim kan geen democraat zijn" (video)
- Afrikanen dommer dan westerlingen (video)
- Filip De Man over Obama
.

Duitse politiechef door neonazi neergestoken

Duitsland heeft zondag geschrokken gereageerd op het nieuws dat een neonazi de Beierse politiechef Alois Mannichl (foto) voor zijn woning in Passau heeft neergestoken. De neonazi stak de agent neer nadat die eerder een hakenkruis-vaandel van een graf liet verwijderen (de vaandel diende als bewijslast in een andere zaak). De neergestoken agent staat bekend om zijn kordate aanpak van rechts-extremisme en neonazi's, op internet krijgt hij dan ook veel kritiek vanuit die hoek. Geweld door neonazi's is volgens de politie dit jaar verdubbeld in de regio rond Passau. De agent is inmiddels buiten levensgevaar.


- Video: Mordanschlag auf Passauer Polizeichef
- Neonazi steekt politiecommissaris neer
- Toename neo-nazi geweld in Duitsland
- Duckhome (Duitse blog tegen rechts extremisme)
- Opnieuw extreemrechts geweld in Duitsland (video)
- Aantal neonazi's in Duitsland neemt toe
- Mantelorganisaties VB gaan op bezoek bij Duitse neonazi's
.

Kerstsfeer op de Antwerpse ijspiste: "allah is groot, mor ziekekas is groter"

De uitbater van de ijspiste op de Antwerpse Grote Markt krijgt de wind van voor nadat die gisteren het racistische lied 'De ziekenkas' door de luidsprekers liet schallen. 'De ziekenkas' is één van de racistische 'klassiekers' van de Antwerpse groep 'De Strangers' en gaat over moslims die profiteren van de ziekenkas (zie video).

(Foto: De Strangers op een Vlaams Blok-congres in 1992
)

De stad zit verveeld met de zaak, maar meent dat het over een 'accident de parcours' gaat. Groen! vindt het voorval totaal ongepast omdat er nogal wat jongeren van buitenlandse afkomst komen schaatsen op de ijspiste. Freya Piryns zal het incident ter sprake te brengen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.

'De ziekenkas'Volledige tekst

- Video: De ziekenkas (Volledig)
- Video: Strangers op Vlaams Blok-congres
.

vrijdag 12 december 2008

Nederland: neonazi’s in de lift

artikel overgenomen van Internationaal.Verzet

Op de voorpagina van de Volkskrant vandaag een bericht dat neonazi's een steeds grotere aanhang hebben. Waren er in 2004 nog slecht 40 neonazi's actief, nu zou dat aantal gegroeid zijn tot het tienvoudige ervan, aldus de Anne Frank Stichting en de inlichtendienst AIVD. Dit blijkt ook uit de steeds vaker georganiseerde demonstraties die de fascisten uitvoeren; de teller staat op 20 dit jaar, 8 meer dan in 2007. Hoe stoppen we dit?

Het artikel noemt twee oorzaken: 1. minder aandacht van de overheid voor extreem-rechts en 2. het door-radicaliseren van jongeren. Om met het eerste te beginnen: een overheid die geen aandacht geeft aan extreem-rechts is niets nieuws, sterker: als de NVU (de grootste neonazi partij van Nederland op dit moment) een vergunning aanvraagt voor een demonstratie, dan wordt die zonder mokken ook afgegeven door verreweg de meeste gemeenten in ons land. Het linkse verzet lijdt hieronder: omdat volgens de gemeenten twee demo's een "veiligheidsrisico" is, krijgt de laatste meestal geen vergunning voor een tegendemonstratie. Het verzet wordt hiermee in de illegaliteit gedrukt, een belangrijke factor in het ontbreken van een antifascistische stroming in ons land.

De genoemde oorzaak 2, het door-radicaliseren van jongeren, is correct, maar incompleet. De vraag is namelijk: waarom radicaliseren jongeren? De werkloosheid en toekomstperspectieven zijn al jaren zeer slecht voor hele lagen van jongeren uit arbeidersgezinnen, figuren als Wilders (in het raport van de Anne Frank Stichting correct ook genoemd als extreem-rechts) spelen hier handig op in. De SP, het belangrijkste alternatief van links op dit moment, brengt geen heldere analyse (vanuit een klassenperspectief) van de problemen en alternatieven naar voren en blijft daarmee steken in beperkte campagnes. Wilders' verhaal is echter simpel: het is de schuld van de buitenlanders! De grote groep die hiermee naar extreem-rechts opschuift, maakt het ook dat de neonazi scene met het jaar groter wordt.

Het raport maakt bovenal de noodzaak aan verzet duidelijk. Offensief heeft recentelijk de 'Offensief Tegen Racisme'-campagne opgestart om hier vorm aan te geven. Niet alleen komen we op voor directe actie op straat om het de fascisten zo moeilijk mogelijk te maken, maar brengen we ook alternatieven naar voren. We sluiten hiermee aan op een oude traditie tegen racisme: in de jaren 1990 hadden we de "Jongeren Tegen Racisme" campagne die succesvol was tegen Janmaat destijds.

- Campagne-website Offensief Tegen Racisme: http://antiracisme.eu
.
- De Nederlandse Volks-Unie: de jaren negentig
- Nederlandse neonazi's willen foto's op indymedia weg
- Nederland: NVU-demonstratie Bergen op Zoom (video)
- Neonazi's werken grensoverschrijdend (video)
- Beelden herdenkingstocht Florentine Rost van Tonningen (video)
.

'Andere zorgen'"Jongens, jongens, hebben ze daar in Brussel geen andere zorgen?"
Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) vraagt zich af of een overbelast gerechtelijk apparaat niks beter te doen heeft dan een klacht te onderzoeken tegen partijgenoot Frank Vanhecke (mirror). Nochtans dient Morel zelf om de haverklap klachten in tegen iedereen waarmee ze overhoop ligt. Zo heeft ze op dit moment klachten lopen tegen oa. Jurgen Verstrepen, Paul Valkeniers (broer van VB-voorzitter Bruno Valkeniers), het weekblad Knack en tegen haar ex-man.


- Morel dient klacht in tegen Valkeniers
- 'Tortelduifjes' leggen klacht neer tegen Jurgen Verstrepen
- "Morel doet stenen vechten"
.

Roeland Raes veroordeeld wegens negationisme

Voormalig ondervoorzitter van het Vlaams Belang en gewezen senator Roeland Raes is door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld voor negationisme. Op 26 februari 2001 zei Raes tijdens een interview voor het Nederlandse televisieprogramma 'Netwerk' dat hij geen geloof hechtte aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de holocaust. Volgens Raes hadden de nazi's nooit de bedoeling om de Joden uit te roeien, vernietigings- en concentratiekampen noemde hij werkkampen.

Als gevolg van deze uitspraken en de daaropvolgende commotie nam hij ontslag als senator en als ondervoorzitter van het Vlaams Blok. Raes werd nu veroordeeld tot 4 maand cel met uitstel en moet Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en het Forum der Joodse Organisaties een schadevergoeding van 1.000 euro betalen. Roeland Raes werkt nog steeds op de studiedienst van het Vlaams Belang.

- Proces Raes uitgesteld (video)
- Celstraf voor negationist Siegfried Verbeke
- 60 jaar na Auschwitz: wat denkt het VB over joden?
- Oud-strijdmakker van Roeland Raes (VB) veroordeeld
- Negationisten voor de rechter en achter de tralies
- Kamerlid Front National ontkent gaskamers
.

Opnieuw klacht tegen Frank Vanhecke

Gewezen Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke heeft opnieuw een racisme-klacht aan de broek, ditmaal voor foute uitspraken tijdens een interview op de Franse zender A2. Daarin zei de toenmalige VB-voorzitter (in 2007) dat de Franstaligen die zich in Vlaams-Brabant vestigen zich gedragen zoals een aantal kolonialen in de 19de eeuw, dat ze weigeren onze taal te respecteren, en dat ze ons eigenlijk beschouwen zoals een aantal kolonialen de 'petits nègres' beschouwden.

De klacht tegen Frank Vanhecke werd ingediend door 'Ndjoko Gaspard, een Belg van Kameroenese afkomst. De man zegt dat Vanhecke met zijn uitspraken op een weloverwogen manier probeert stereotypen te laten ontstaan of te onderhouden, die racistisch vernederend en degraderend zijn ten opzichte van Afrikanen.
'Ndjoko Gaspard is ook niet erg te spreken over de de gerechtelijke politie van Brugge, die naar eigen zeggen verschillende malen moest worden aangemaand voordat men uiteindelijk overging tot de ondervraging van Frank Vanhecke.


- Klacht tegen Dewinter
- Frank Vanhecke wil niet dat het gerecht haar werk doet.
- Vanhecke verliest onschendbaarheid (video)
- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
.

donderdag 11 december 2008

Quote

"Dat het Vlaams Belang eerherstel vraagt voor de joodse gemeenschap is als het jeugdbeleid bij Dutroux leggen."


Myriam Fannes (SP.a - gemeenteraadslid in Beringen) over het voorstel van de lokale VB-afdeling om een gedenksteen te plaatsen voor de Joodse slachtoffers van de Holocaust.- VB wil gedenksteen voor slachtoffers Holocaust
- Vlaams Belang cantussen met nazi-liederen
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
.

woensdag 10 december 2008

Klacht tegen Dewinter


Groen!-kamerlid Meyrem Almaci
dient een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) voor de verspreiding van een provocerende en racistische folder van de Antwerpse afdeling van het Vlaams Belang, waarvan Filip Dewinter de verantwoordelijke uitgever is.


De folder (met een oplage van 30.000 exemplaren) is in de vorm van een schaap
met als kop "Slacht u ook een schaap in uw bad?" Vlaams Belang klaagt daarin het offerfeest aan waarop moslims schapen "op barbaarse wijze" de keel oversnijden zonder verdoving. Volgens Meyrem Almaci is de folder erg stigmatiserend en worden er achterhaalde en verdraaide beelden van moslims opgevoerd. Ze voegt eraan toe dat de organisatie voor de rituele slachtingen al lange tijd in handen is van de gemeenten en slachtingen in huiselijke kring nog maar zelden voorkomen, laat staan in een badkuip.

Dierenleed staat doorgaans niet zo hoog op de VB-agenda, de partij neemt meestal dieronvriendelijk standpunten in en ligt zelfs geregeld in de clinch met dierenrechtenorganisaties. Zo is de partij tegen het verbod op dwangvoederen
van eenden en ganzen voor foie gras, tegen het verbod op drinken van levende visjes (Krakelingenfeest in Geraardsbergen) en voorstander van de jacht. Zelfs een verbod op stierengevechten ziet de partij niet zitten. Het leverde Vlaams Belang de titel op van 'meest dieronvriendelijke partij van Vlaanderen', maar voor de Islamieten hun offerfeest maken ze graag een uitzondering.


- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
-“We gaan op safari, maar het is beter om de dieren niet te voederen”
-FDW in 'Het zwarte schaap' (video)
- Het Mekka aan de Leie, Desselgem!
.

Wilders is extreemrechts

Volgens de monitor Racisme en Extremisme van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden past de partij van Geert Wilders (PVV) helemaal in het profiel dat wetenschappers voor extreemrechts gebruiken. Zulke partijen keren zich in krachtige termen tegen moslims, niet-westerse allochtonen en politieke tegenstanders. Het onderzoek stelde ook vast dat afgelopen jaar het probleem van islamofobie in Nederland aanzienlijk groter is geworden.

Het onderzoek ziet niet alleen een groei van het negatieve opinieklimaat over moslims, maar ook het toegenomen geweld tegen deze gemeenschap en het meer gedogen van uitingsdelicten tegen moslims.
Net vandaag behandeld de Amsterdamse rechtbank enkele klachten tegen Geert Wilders voor racistische en discriminerende uitspraken. Tegen Wilders werden al talloze klachten neergelegd maar steeds weigerde het parket te vervolgen, nu gaat de rechtbank na of de niet-vervolging wel gerechtvaardigd was.
- Monitor racisme en extremisme

- Nederland. Neonazi’s in de lift… waar is het verzet?
- Nederland tolereert geen kritiek op Wilders
- Opinie: Media te laks met Wilders & Verdonk (video)
- Nederlandse top-advocaat in rechtszaak tegen Wilders (video)
- Onthoofding Wilders ? (video)
- Wilders wil schietende agenten (video)
.

maandag 8 december 2008

De lege doos achter 'Freedom of speech'
Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) is niet te spreken over de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal (de burgerinitiatieven rond de Lange Wapper) die in het Vlaams Parlement werden uitgenodigd om er hun gerieven kenbaar te maken. Naar eigen zeggen was Verstrepen ooit al eens aanwezig op een Ademloos-debat in de Bourla en had zelfs al eens een commissierapport ingekeken, maar in het VP nog eens luisteren naar Ademloos-woordvoerder Wim van Hees ? Daar wil Verstrepen niet aan beginnen. Volgens de LDD'er is het spreekgestoelte in het Vlaams Parlement enkel voorbehouden aan de politieke elite. "Dan moeten ze zich maar verkiesbaar stellen en kleur kiezen", aldus 'mister freedom of speech' (mirror), die zich vooral beklaagt over zoveel verloren tijd.

Ook op zijn persoonlijke 'freedom of speech-weblog' (foto) is de 'free speech' ver te zoeken. Op de weblog is een 'spamfilter' geïnstalleerd waarbij elk bericht waarin zijn naam voorkomt automatisch wordt tegengehouden (mirror). Reacties waarin de namen van 'Morel of Vanhecke' voorkomen maken evenmin kans om voorbij de spamfilter te geraken. Het maakt reageren over 's mans weblog of 'politiek werk' er niet makkelijker op.
Volgens de LDD'er werd de spamfilter destijds geïnstalleerd om de nodeloos kwetsende reacties tegen te gaan, een kwakkel van formaat want woorden als 'makakken, bonjoul, zwartzakken, gespuis, allochtonenlover, geiteneuker, enz.. geraken probleemloos voorbij de spamfilter (mirror). Racisme is voor Jurgen ook nooit een probleem geweest, maar waag het niet om kritisch uit de hoek te komen of hem in verband te brengen met Marie-Rose Morel of Frank Vanhecke.
De zeldzame kritische geluiden die toch voorbij de spamfilter geraken, worden korte tijd later eigenhandig door Jurgen (of zijn webmaster) gewist en krijgen het etiket 'VB-spam' (mirror).
En wanneer de kritische reacties blijven komen, dan sluit hij gewoon de reactiemodule (mirror).

Toch blijft Jurgen Verstrepen van zichzelf beweren dat hij de enige verdediger is der vrije meningsuiting, en dat doet ie zonder blikken of blozen. Stof tot nadenken dus, vooral omdat Jurgen stilletjes hoopt om het ooit tot mediaminister te schoppen. Veel kans dat hij nu al bezig is met de blacklist voor een VRT- of VTM-'spamfilter'...


- Actiegroepen zijn boos op Vlaams Parlement
- Jong Forza Flandria: om stil van te worden....
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- Verstrepen schrijft een boek. Aankondiging biedt meer spektakel dan inhoud
- 'Freedom of speech'
- Groot Oosterweel-debat
.

zondag 7 december 2008

Eigenzinnig sinterklaasliedje


"Zie ginds komt de Blokstoot Marie-Rose weer aan, Ze stuurde haar mailtjes naar Knack allemaal, Hoe huppelt Vanhecke nu wild op en neer, Hij brengt reeds een Hitlergroet met zijn jongeheer."

(Kreuners-zanger en TV-presentator Walter Grootaers zette gisteren het Vlaams Belang in de zeik in het Radio 2-programma 'De Raadkamer'.
Grootaers is ook politiek actief en zit namens open Vld in de gemeenteraad van Lier)


- Audio-fragment -- humor: 'Kammagurka over affaire Morel & Vanhecke' (video)
- 'Tortelduifjes' leggen klacht neer tegen Jurgen Verstrepen
- Belgische vlag uitgehangen bij (bijna ex-huis) Marie-Rose Morel
.

zaterdag 6 december 2008

Herbert Verbeke laat opnieuw van zich horen

Herbert Verbeke, de broer van oud-VMO'er Siegfried Verbeke, heeft zich gisteren enkele uren verschanst in een kopiezaak in het Kortrijkse centrum (foto). De man was de zaak binnengelopen na onenigheid met een familielid (een Filipijnse schoonzus). De opgetrommelde Kortrijkse politie zette onmiddellijk de buurt af en probeerde met een megafoon op de Verbeke in te spreken.
(Foto: broer Siegfried Verbeke en een cover van het negationistische maandblad 'Haro')

Toen Herbert Verbeke na zeven uren praten en afwachten nog steeds niet op andere gedachten te brengen was, drong een gespecialiseerd team van de politiezone Vlas de kopiezaak binnen en arresteerde de man. De aanhouding verliep geweldloos en er werden geen wapens gevonden.

Herbert Verbeke is geen onbekende voor het gerecht. Zo werd hij in september 2003, samen met zijn broer Siegfried Verbeke, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf (met uitstel) voor inbreuken op de racismewet en de anti-negationismewet. In 2004 liep hij een veroordeling op voor het belagen van Maya Detiège, SP.A-parlementslid en dochter van gewezen Antwerps burgemeester Leona Detiège. Twee jaar later was het weer 'van dattum', toen belaagde hij een ambtenaar van de Vlaamse overheid. In 2004 werd hem door de ambtenaar een bouwvergunning geweigerd waarna Herbert Verbeke de man anderhalf jaar lang belaagde met brieven, telefoontjes en e-mails. De Antwerpse rechtbank begon door te hebben dat bij Herbert wel eens een schroef kon loszitten en interneerde hem. In 2005 moest het parket opnieuw tussenbeide komen toen hij op zijn website (,,Eerbied voor Eigen Volk en Bezit") extreem racistische commentaren plaatste tegen de steunbetuigingen aan Rik Vannieuwenhuyse en Naïma Amzil (in de zaak Remmery).

Broer Siegfried (foto) is al even hardleers en rijgt de veroordelingen voor racisme en negationisme aan elkaar. In 2004 vaardigde het Duitse gerecht daarvoor zelfs een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Siegfried Verbeke (het Belgische gerecht besloot hem niet uit te leveren omdat hij in eigen land al voor gelijkaardige feiten was veroordeeld). In Duitsland riskeert hij 5 tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn recentste veroordeling dateert van juni 2008, toen hij samen met de Fransman Vincent Reynouard door de Brusselse rechtbank werd veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf.

Beide broers Verbeke hebben een lange traditie in het verspreiden van negationistische lectuur. Eind jaren zeventig gaf Siegfried Verbeke samen met Xavier Buisseret (ex-ondervoorzitter en Kamerlid Vlaams Belang) en Roeland Raes (Voorpost, gewezen VB-ondervoorzitter en Senator) 'Haro' uit, het extreemrechtse 'maandblad voor de conservatieve revolutie'. Dat maandblad verspreidde bandopnames van de toespraken van Adolf Hitler, Joseph Goebbels en Hermann Göring. Ooit werd in een Haro-artikel de uitroeiing van zes miljoen joden door de nazi's afgedaan als pure fictie (foto). Wat later, in 1983, richtten beide broers een revisionistische uitgeverij op (en nog later een website, mirror) waarmee ze hun negationistische lectuur aan de man proberen te brengen. Begin jaren negentig werkte Siegfried nog mee aan een publicatie waarin men de echtheid in twijfel trok van het dagboek van Anne Frank. In 1998 werd tijdens een huiszoeking bij Siegfried Verbeke maar liefst twintig ton(!) aan negationistische lectuur in beslag genomen.

Herbert Verbeke blijft voorlopig aangehouden.


Original Video - More videos at TinyPic

Update:
Het parket van Kortrijk heeft Herbert Verbeke laten opnemen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Brugge. Volgens het parket is er een vonnis waarbij zijn internering was opgelegd maar dat was voorlopig nog niet uitgevoerd. In afwachting van een beslissing door de aangewezen commissie werd hij in Brugge opgenomen wegens niet naleving van de voorwaarden.


- Negationist Herbert Verbeke maakt amok
- Echec et mat aux négateurs-nazis !
- Voorpost steunt veroordeelde negationist
- Broer Siegfried Verbeke heeft link met dreigbrieven Remmery
- Hoe het antisemitisme nooit helemaal verdween
- Kortrijkse negationist eindelijk opgepakt na zeven uur
- Vincent Reynouard veroordeeld wegens ontkenning holocaust (video)
.

donderdag 4 december 2008

'gevaarlijke' blogs reageren

Sinds Minister van Defensie Pieter 'Crembo' De Crem in de kamer de oorlog verklaarde aan bloggers, duiken nu overal protestvideo's op.
De heisa rond de 'gevaarlijke bloggers' begon toen een Nederlandse barmeid (Nathalie) op haar blog schreef hoe De Crem en zijn gevolg stiepelzat in het Vlaams Café in New York binnen strompelden, waarna Crembo karaoke-gewijs het op een zingen zette (en daarbij erg ordinair uit de hoek kwam)


Toen iemand van De Crem's gevolg de Nederlandse barmeid toevertrouwde dat het gezelschap eigenlijk helemaal niet in New-York hoefde te zijn omdat al voor de afreis alle afspraken werden geannuleerd, zette barmeid Nathalie het verhaal op haar blog. De Crem, die altijd al problemen had met kritiek aan zijn adres, liet nadien een medewerker contact opnemen met de baas van de barmeid/blogster. De dag daarop werd ze op staande voet ontslagen. Eerst ontkende Crembo nog dat iemand van zijn kabinet zou hebben getelefoneerd, maar slikte nadien zijn woorden terug in. Begin deze week stak De Crem nog een tandje bij en waarschuwde de Kamer dat blogs zéér gevaarlijk zijn en dat hij opdracht had gegeven om te kijken of er gerechtelijke stappen kunnen genomen worden tegen de blogster. De Aalterse Frank Sinatra beweert dat zijn goede naam en eer zijn aangetast.

Een boodschap van 'Al-Blogger'
- Het bewuste artikel op de blog van Nathalie:
'Belgische defensie in New York City'


- Pieter De Crem met de billen bloot! (video)
- Pieter De Crem vindt blogs gevaarlijk (video)
- Crembo toont (eventjes) zijn ware gelaat (video)
- Johny de bouwvakker over De Crem (video)
- Crembo, meer bazooka dan brains
- De Crem gaat pinten pakken in New York
- Pieter De Crem valt over legerbeurs voor bezoek aan concentratiekampen
.
(getipt door Michel)

Hoe de NSV'ers hun nieuwe leden testen...

artikel overgenomen van Internationaalverzet.be

De studenten van het Vlaams Belang zijn georganiseerd in de NSV (Nationalistische Studentenvereniging). Die studentenclub organiseert in verschillende steden “dopen” voor haar nieuwe leden (“schachten” genaamd). Het idee van deze doop is dat de nieuwe leden worden getest door hen een aantal uitdagingen te laten aangaan die vaak op de rand van de vernedering balanceren.

(foto: NSV-schachten worden als ABVV-militant en zwarte de straat opgestuurd)

Bij de NSV is dat niet anders. Alleen is het nogal bizar als we dan zien waaruit die “vernedering” bestaat: een nieuw lid wordt als ABVV’er de straat op gestuurd, een andere als “zwarte”. Voor een NSV’er kan de vernedering wellicht niet groter zijn. We kregen via enkele omwegen een foto doorgestuurd van de doop bij NSV-Hasselt en zagen daarbij onder meer de foto die je hierboven ziet.

- zottefascistenophetnet.blogspot
- Gent blokkeert NSV (video)
- De jonge herauten van de haat
- Rector blaast NSV-meeting af, Dewinter slaags met actievoerders
- Grote leiders VB evalueren NSV-betoging te Gent (video)
.

"Hitler was een goeie vent"

Johannes Heesters is een Nederlandse acteur en operettezanger die er zijn hand niet voor omdraaide om tijdens de oorlog in nazi-Duitsland op te treden. In Nederland is hij veelbesproken wegens een - naar eigen zeggen niet vrijwillig - bezoek aan concentratiekamp Dachau gedurende de Nazi-tijd. Volgens sommige bronnen zou hij er voor de SS-soldaten hebben opgetreden. (foto: Johannes Heesters bij de nazi's)

Na de oorlog bleef Heesters in Duitsland wonen, waar hij tot vandaag bleef optreden. Dat maakt van Heesters s wereld oudste nog optredende acteur/zanger.

Vrijdag wordt Heesters 105 jaar en werd daarvoor geïnterviewd door een Nederlandse filmploeg (VARA). Tijdens dat gesprek verklaarde Heesters dat Hitler "een goeie vent" was. Zijn vrouw Simone Rethel-Heesters zei nadien dat haar man de woorden in de mond werden gelegd. VARA-woordvoerder Maud Burgers ontkent dit: ,,Heesters kreeg tot vier keer toe de kans op een reactie. We hebben hem niets in de mond gelegd.” Volgens Burgers maakte Heesters geestelijk ook een fitte indruk.

Vorige week klaagde Heesters voor de Berlijnse rechtbank tegen een 75-jarige Duitse historicus, die beweert dat hij in 1941 in Dachau voor de SS zou hebben gezongen. Heesters bezocht het concentratiekamp maar houdt vol dat hij er niet heeft opgetreden. Over twee weken is de uitspraak.

"Mijn carrière was belangrijker dan wat toen in Nazi-Duitsland gebeurde"
- Wie is Johan Heesters?
- Rel om Hitler-uitspraak Heesters
- "Vergiftigde kabouters" (video)
.

Vlaams Belang Brecht loopt verder leeg

Vanaf volgende week verdwijnen nog eens twee gemeenteraadsleden uit de Vlaams Belang-fractie in Brecht. Danny Segers en Ernest Dom stappen immers op bij het Vlaams Belang en zullen verder als onafhankelijke zetelen: "Wij kunnen ons niet meer vinden met de Vlaamse primitieven en zwarte nationalisten die het VB vertegenwoordigen op hoger niveau", luidt hun verklaring. "De partijtop nam immers nooit een duidelijk standpunt in tijdens een 11 maanden durende interne ruzie."

In de vorige gemeenteraad waren al twee van de vijf VB-raadsleden opgestapt na een vergelijkbare ruzie. Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen blijft van de oorspronkelijke achtmans sterke VB-fractie nog maar de helft over.

- Vlaams Belang verliest opnieuw 2 raadsleden
- Leegloop bij Vlaams Belang

(bron: GVA)

"Vergiftigde kabouters"

De jaarlijkse ‘fusion’ kunstbeurs Lineart in de Gente Flanders Expo-hallen pakt dit jaar uit met een ‘entrance marker’ van formaat. De installatie is van de hand van de Duitse hedendaagse kunstenaar Ottmar Hörl die met "vergiftigde kabouters" een klein leger van identieke kabouters plaatste die allemaal de Hitlergroet brengen.

(foto: het leger "vergiftigde kabouters")


Hiermee wil de kunstenaar ons waarschuwen om niet zomaar met de massa of in een systeem mee te lopen (om nadien te zeggen "Ich habe es nicht gewusst"). Hij roept op tot wat meer verantwoordelijkheidszin, om niet steeds machteloos langs de kant te staan toekijken en telkens alle schuld bij 'het systeem' te leggen. Ottmar Hörl: "Nu brengt niemand meer de Hitlergroet maar geeft iedereen het systeem de schuld. De vernietiging van het milieu en de aarde, de financiële crisis ... Allemaal de schuld van het systeem. Maar we kunnen kiezen, we zijn democraten!" Bezoekers van Lineart kunnen de kabouters kopen voor 40 euro/stuk.
Lineart gaat door in Flanders Expo en loopt van 5 tot 9 december. Een dagticket kost 12 euro en kinderen onder de 12 kunnen gratis binnen.
Openingsuren:
Vrijdag 05/12 en maandag 08/12 van 11h00 tot 22h00
Zaterdag 06/12, zondag 07/12 en dinsdag 09/12 van 11h00 tot 19h00

www.lineart.be
.

dinsdag 2 december 2008

VB-defensiespecialist wil troepen naar Congo


In de zevende dag verklaarden de voorzitters van CD&V, Open Vld, sp.a en LDD zich akkoord om troepen te sturen naar Congo, dat op dit moment afglijdt naar een genocide.


Van een Afrikaanse genocide meer of minder heeft men bij Vlaams Belang nooit wakker gelegen, ook nu niet. Het is dan ook geen verassing dat de partij als enige zich verzet tegen het sturen van troepen naar Congo.
VB-defensiespecialist Luc Sevenhans ziet het echter anders en is niet te spreken over het partijstandpunt dat hij volledig achterhaald noemt. Niet dat Sevenhans een plotselinge opstoot krijgt aan medelijden voor de Congolezen, verre van. Sevenhans denkt vooral aan de migratiestroom die een Congolese burgeroorlog met zich zou meebrengen: "Beseffen ze bij het Vlaams Belang dat een onveilige toestand in Congo effect heeft op de migratiegolf vanuit centraal-Afrika richting Europa?" De VB-defensiespecialist wil enkel troepen sturen met een stevig mandaat: "Want het mag niet gaan om bruggen of hospitalen bouwen."

Volgende week heeft Sevenhans een gesprek met de partijtop waarin hij hoopt dat men het standpunt zal wijzigen, anders ziet hij zichzelf in een moeilijk parket terechtkomen: "Dan zal ik ofwel mijn woorden moeten inslikken, ofwel mijn conclusies trekken."
Hij hoopt dan ook dat zijn fractiegenoten hem niet in een "onmogelijke positie" zullen dwingen.


- Björn Roose over kindersterfte in Afrika: "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "
- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
.

1.500 euro voor een Benito of Rachele

De Italiaanse neofascistische partij 'Movimento Sociale-Fiamma Tricolore' (MS-FT) is bereid om 1.500 euro te schenken aan ouders die hun kinderen noemen naar de fascistische dictator Benito Mussolini of diens vrouw Rachele.

(foto:
Benito en Rachele Mussolini)


'Movimento Sociale-Fiamma Tricolore' zegt dat het om een poging gaat om het lage geboortecijfer in sommige streken op te krikken. De keuze voor de namen Benito en Rachele zou louter toevallig zijn. "Het zijn gewoon mooie namen", aldus de partij.

Movimento Sociale-Fiamma Tricolore ziet zich als de "ware" erfgenaam van de fascistische partij van Mussolini en laat zich inspireren door het oude en nieuwe fascisme. Bij de parlementsverkiezingen van 2008 werkte de partij samen met de extreem-rechtse La Destra in de coalitie 'La Destra–Fiamma Tricolore'. Die boekte met 2.43% een klein succesje, maar dat was niet genoeg voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat. Sinds 1999 heeft Movimento Sociale-Fiamma Tricolore 1 zetel in het Europees Parlement. De partij recruteert vooral onder Italiaanse voetbal-hooligans en neofascistische subculturen.

Gianluci Iannone, één van de spilfiguren bij 'Movimento Sociale-Fiamma Tricolore' en zanger bij de fascistische band Zero Zeta Alfa, kwam eind oktober nog naar Vlaanderen om er te spelen op het concert van 'Muziek identitair' (sterk gelieerd aan Eddy Hermy's Nieuw Solidaristisch Initiatief). Na het concert van Zero Zeta Alfa gaf Iannone er ook nog een lezing.

- Video: Facisme in Italië: interview met Mussolini's vrouw en zoon (1976)
- Na de Duitse neonazi's komen nu ook de Italiaanse fascisten naar Vlaanderen
- Extreem-rechts roept op om "arisch zaad" naar spermabank te brengen
- Het Italiaans Fascisme: opkomst, overwinning, consolidering en ondergang
.

Lap!


Sinds haar 4-jarig zoontje Alexander een speelgoedbrandweerwagen in haar oog duwde, loopt Vlaams Belang woelwater Marie-Rose Morel met een ooglapje. Positief ingesteld als altijd ziet Morel er meteen de voordelen van in: "nu kan ik de Vlaamse kiezer ook fysiek voor 't lapje houden."- Marie-Rose Morel draagt ooglapje
- Sociale bescherming of een koffiekoek ?
- 'Meest sexy politicus', Ebbenhouten schoen en zelfmoordpreventie.... één pot nat.
.- Vals , giftig en laag bij de gronds : False Morel
.

maandag 1 december 2008

We zijn allemaal kinderen van migranten

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) voert vanaf vandaag, een maand lang, campagne tegen de vooroordelen over migranten.


(afbeelding: de affiches met Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert en Miss België Alizée Poulicek)


Tijdens de hele maand december zal het publiek eraan herinnerd worden dat we allemaal kinderen van migranten zijn, "ook al moeten we daarvoor één, twee of vijf generaties teruggaan".
Om de strijd tegen de vooroordelen over migranten te belichamen, heeft het CGKS twee mensen gekozen die fysiek dicht bij het blanke Belgische archetype staan maar toch een niet-Belgische voorouder hebben. Geike Arnaert, de zangeres van Hooverphonic (die de groep eind dit jaar verlaat), en Alizée Poulicek, Miss België 2008, zullen op affiches en postkaarten de vraag stellen: "Ben ik een migrant?" De affiches en postkaarten zullen gedurende de maand december te zien zijn op universiteitsterreinen en op verschillende culturele plaatsen.

Het CGKR zal begin 2009 een pedagogisch document over de geschiedenis van de migraties uitbrengen dat middelbare scholen kunnen gebruiken. Op 18 december is het de Internationale Dag van de Migrant.

De posters zijn ook te verkrijgen bij het CGKR via epost@cntr.be

- Dag van de migrant 2008
.

Burgemeester Rijkevorsel is Valhalla-feestjes beu

Burgemeester van Rijkevorsel Gust Van De Mierop (GB-VLD) is de bezoekjes van de extreem-rechtse beweging Blood and Honour beu. Afgelopen zaterdag kwamen een 50-tal neonazi's voor de derde keer in een jaar tijd naar café Valhalla. Deze keer was het een 'verjaardagsfeestje' (foto) van Dieter Samoy, zanger-gitarist bij neonazi-bands Kill Baby Kill! en groepslid van Les Vilains. (Dieter Samoy kennen we ook nog van zijn betrokkenheid bij de aanval op een Vlaming met rastakapsel en zijn Parijs/Gabonese vriend in de buurt van de Brugse neonazi-kroeg 'De Kastelein').

(foto: neonazi-café Valhalla in Rijkevorsel. Ook daar hangt de Vlaams Leeuw 'fier' op de bovenverdieping)

Burgemeester Van De Mierop is niet opgezet met zulke bijeenkomsten en 'verjaardagsfeestjes' en gaat nu praten met de uitbater van het café om in de toekomst 'nationalistische feestjes' te voorkomen. Of er juridische middelen bestaan om de café-uitbater te verbieden om dergelijke bijeenkomsten te houden, is niet duidelijk. De Valhalla-club in Rijkevorsel staat in het milieu gekend als ontmoetingsplaats voor neonazi's.


- Dubbel feest!
- Man die door skinheads werd mishandeld in Brugge is overleden (video)
- Combat 18-concert in Rijkevorsel
- Burgemeester Brugge sluit tijdelijk skinhead-café
- CD&V'ers willen verbod op neonazistische organisaties (video)
- Organisatoren neonaziconcerten opgepakt (video)
.