Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 6 december 2008

Herbert Verbeke laat opnieuw van zich horen

Herbert Verbeke, de broer van oud-VMO'er Siegfried Verbeke, heeft zich gisteren enkele uren verschanst in een kopiezaak in het Kortrijkse centrum (foto). De man was de zaak binnengelopen na onenigheid met een familielid (een Filipijnse schoonzus). De opgetrommelde Kortrijkse politie zette onmiddellijk de buurt af en probeerde met een megafoon op de Verbeke in te spreken.
(Foto: broer Siegfried Verbeke en een cover van het negationistische maandblad 'Haro')

Toen Herbert Verbeke na zeven uren praten en afwachten nog steeds niet op andere gedachten te brengen was, drong een gespecialiseerd team van de politiezone Vlas de kopiezaak binnen en arresteerde de man. De aanhouding verliep geweldloos en er werden geen wapens gevonden.

Herbert Verbeke is geen onbekende voor het gerecht. Zo werd hij in september 2003, samen met zijn broer Siegfried Verbeke, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf (met uitstel) voor inbreuken op de racismewet en de anti-negationismewet. In 2004 liep hij een veroordeling op voor het belagen van Maya Detiège, SP.A-parlementslid en dochter van gewezen Antwerps burgemeester Leona Detiège. Twee jaar later was het weer 'van dattum', toen belaagde hij een ambtenaar van de Vlaamse overheid. In 2004 werd hem door de ambtenaar een bouwvergunning geweigerd waarna Herbert Verbeke de man anderhalf jaar lang belaagde met brieven, telefoontjes en e-mails. De Antwerpse rechtbank begon door te hebben dat bij Herbert wel eens een schroef kon loszitten en interneerde hem. In 2005 moest het parket opnieuw tussenbeide komen toen hij op zijn website (,,Eerbied voor Eigen Volk en Bezit") extreem racistische commentaren plaatste tegen de steunbetuigingen aan Rik Vannieuwenhuyse en Naïma Amzil (in de zaak Remmery).

Broer Siegfried (foto) is al even hardleers en rijgt de veroordelingen voor racisme en negationisme aan elkaar. In 2004 vaardigde het Duitse gerecht daarvoor zelfs een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Siegfried Verbeke (het Belgische gerecht besloot hem niet uit te leveren omdat hij in eigen land al voor gelijkaardige feiten was veroordeeld). In Duitsland riskeert hij 5 tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn recentste veroordeling dateert van juni 2008, toen hij samen met de Fransman Vincent Reynouard door de Brusselse rechtbank werd veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf.

Beide broers Verbeke hebben een lange traditie in het verspreiden van negationistische lectuur. Eind jaren zeventig gaf Siegfried Verbeke samen met Xavier Buisseret (ex-ondervoorzitter en Kamerlid Vlaams Belang) en Roeland Raes (Voorpost, gewezen VB-ondervoorzitter en Senator) 'Haro' uit, het extreemrechtse 'maandblad voor de conservatieve revolutie'. Dat maandblad verspreidde bandopnames van de toespraken van Adolf Hitler, Joseph Goebbels en Hermann Göring. Ooit werd in een Haro-artikel de uitroeiing van zes miljoen joden door de nazi's afgedaan als pure fictie (foto). Wat later, in 1983, richtten beide broers een revisionistische uitgeverij op (en nog later een website, mirror) waarmee ze hun negationistische lectuur aan de man proberen te brengen. Begin jaren negentig werkte Siegfried nog mee aan een publicatie waarin men de echtheid in twijfel trok van het dagboek van Anne Frank. In 1998 werd tijdens een huiszoeking bij Siegfried Verbeke maar liefst twintig ton(!) aan negationistische lectuur in beslag genomen.

Herbert Verbeke blijft voorlopig aangehouden.


Original Video - More videos at TinyPic

Update:
Het parket van Kortrijk heeft Herbert Verbeke laten opnemen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Brugge. Volgens het parket is er een vonnis waarbij zijn internering was opgelegd maar dat was voorlopig nog niet uitgevoerd. In afwachting van een beslissing door de aangewezen commissie werd hij in Brugge opgenomen wegens niet naleving van de voorwaarden.


- Negationist Herbert Verbeke maakt amok
- Echec et mat aux négateurs-nazis !
- Voorpost steunt veroordeelde negationist
- Broer Siegfried Verbeke heeft link met dreigbrieven Remmery
- Hoe het antisemitisme nooit helemaal verdween
- Kortrijkse negationist eindelijk opgepakt na zeven uur
- Vincent Reynouard veroordeeld wegens ontkenning holocaust (video)
.