Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 10 december 2008

Wilders is extreemrechts

Volgens de monitor Racisme en Extremisme van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden past de partij van Geert Wilders (PVV) helemaal in het profiel dat wetenschappers voor extreemrechts gebruiken. Zulke partijen keren zich in krachtige termen tegen moslims, niet-westerse allochtonen en politieke tegenstanders. Het onderzoek stelde ook vast dat afgelopen jaar het probleem van islamofobie in Nederland aanzienlijk groter is geworden.

Het onderzoek ziet niet alleen een groei van het negatieve opinieklimaat over moslims, maar ook het toegenomen geweld tegen deze gemeenschap en het meer gedogen van uitingsdelicten tegen moslims.
Net vandaag behandeld de Amsterdamse rechtbank enkele klachten tegen Geert Wilders voor racistische en discriminerende uitspraken. Tegen Wilders werden al talloze klachten neergelegd maar steeds weigerde het parket te vervolgen, nu gaat de rechtbank na of de niet-vervolging wel gerechtvaardigd was.
- Monitor racisme en extremisme

- Nederland. Neonazi’s in de lift… waar is het verzet?
- Nederland tolereert geen kritiek op Wilders
- Opinie: Media te laks met Wilders & Verdonk (video)
- Nederlandse top-advocaat in rechtszaak tegen Wilders (video)
- Onthoofding Wilders ? (video)
- Wilders wil schietende agenten (video)
.