Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 19 januari 2009

Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen.


Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen, dat is het uitgangspunt van de mensen achter KATA. De vereniging 'C_KATA_C ' (contact en cultuur werken als katalysator) heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis, het wederzijds begrip en de verstandhouding tussen gemeenschappen, inbegrepen de verschillende taalgemeenschappen in België.


Zij willen een open, warm en solidair Vlaanderen, in een hervormd België, in een gastvrij Europa. Om daaraan te bouwen wijzen ze de verenging van onze identiteit af: elke mens is een kruispunt van vele identiteiten en facetten. Taal is er daarvan maar één. KATA wil een nieuw cultuurbeleid dat op Belgische basis gefundeerd wordt en niet langer (uitsluitend) op basis van taalgemeenschappen. Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen. Mensen die, over de grenzen van taal en afkomst heen, streven naar eenheid en samenwerking. KATA vraagt met aandrang dat het Vlaams parlement concrete stappen zet om te komen tot een overkoepelende structuur voor het cultuurbeleid in België, en daarvoor hebben ze een petitie opgestart.

De bedoeling is om met 15.000 handtekeningen de vraag voor te leggen aan het Vlaams Parlement. O.a. muziekicoon Toots Thielemans, acteur Dirk Tuypens, cartoonist GAL en vele anderen ondertekenden reeds de petitie: 'Rare jongens die Belgen'.


- "Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen."
.