Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 16 januari 2009

LDD blijft (ex)VB'ers aanwerven
(Foto: Aarschots LDD-voorzitter Fred De Keyser, Alain Van den Broeck en Peter Reekmans)Gewezen Vlaams Belanger Alain Van den Broeck wordt lid van Lijst Dedecker. De man uit Aarschot werd een tiental jaar geleden lid van Vlaams Belang nadat zijn huis werd afgebroken na een bouwovertreding. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stapte hij uit de partij. In november 2008 werd de partijloze Van den Broeck via opvolging gemeenteraadslid in Aarschot. Direct na de eedaflegging zocht hij contact met Lijst Dedecker, "want mijn eigen kiezers van vroeger kiezen vandaag voor Lijst Dedecker omdat deze partij tenminste een alternatief kan bieden in Vlaanderen", aldus Van den Broeck. Tijdens de jongste 12 maanden stapten al een vijftigtal Vlaams Belangers over naar Lijst Dedecker.

- Lijst Dedecker blijft grossieren in ex-VB'ers

- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.
- Overstapppers van VB naar LDD
.