Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 8 januari 2009

Quote

"Vandaag pleit LDD bij monde van Jurgen Verstrepen voor niets minder dan een verbod op alle verdere pro-Palestijnse betogingen in Antwerpen, ongeacht wie ze organiseert. De kampioen van de free speech wijst immers op een overweging die nog hoger ingeschat moet worden dan de vrijheid van meningsuiting: de goede orde tijdens de koopjesperiode." -Bart Dewever (N-VA) in de Standaard-


- Vrijheid van meningsuiting – versie Dewinter
- De lege doos achter 'Freedom of speech'

- 'Freedom of speech'
- Jong Forza Flandria: om stil van te worden....
.