Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 15 januari 2009

Uitspraak VB-partijfinanciering niet voor Juni

De Raad van State heeft beslist bijkomende vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof in de zaak rond de partijfinanciering van het Vlaams Belang. De bijkomende vragen werden ingediend door Vlaams Belang, dat daarmee een beslissing wil uitstellen tot na de verkiezingen. Het grootste deel van die partijfinanciering gaat naar propaganda (de gekende partijkrantjes, affiches, gadgets ....)

In mei 2006 begonnen sp.a-Spirit, PS, MR en cdH een procedure bij de Raad van State om de partijdotatie van het Vlaams Belang af te nemen op basis van de wet op de partijfinanciering. De groenen sloten zich wat later aan. Men vraagt de partijfinanciering, jaarlijks zo'n drie miljoen euro, op te schorten omdat Vlaams Belang in feite even racistisch en discriminerend te werk gaat als het veroordeelde Vlaams Blok.

Vlaams Belang zegt de zaak rond de partijfinanciering sowieso te zullen verliezen, "omdat ook het Grondwettelijk Hof voor de helft uit Franstaligen bestaat en volledig politiek benoemd is".

- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
- Belgisch Front National op bedeltocht
- Klacht tegen Dewinter
- Vlaams Belang negeert betogingsverbod en brengt 100.000 pamfletten mee
.