Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 17 januari 2009

Vilvoords VB-raadslid gaat naar LDD

De uittocht bij Vlaams Belang zet zich onverminderd verder, vandaag stapt het Vilvoordse gemeenteraadslid Daisy Van der Elst over naar Lijst Dedecker. De 23-jarige Van der Elst verlaat Vlaams Belang omdat de partij zich te veel focust op zijn 3V's: Vlaanderen, Vreemdelingen en Veiligheid en te weinig oog heeft voor de economische en sociale vraagstukken. "De speech van VB-voorzitter Valkeniers illustreert dit ten overvloede, terugplooien op het verleden is het enige wat deze partij nog rest"

(foto: Daisy Van der Elst)


Ze is ook niet te spreken over een aantal praktijken van de Vilvoordse VB-voorman Filip De Man. Zo verscheen vorige week in het lokaal VB-krantje in Vilvoorde een artikel over de Sikh-tempel in Vilvoorde met haar naam en foto erbij, zonder dat zij dat artikel eerder gezien had, laat staan geschreven. "De Man gebruikt ongevraagd naam en toenaam van andere raadsleden om zijn racistische boodschap te verkondigen, ook al staan deze daar zelf helemaal niet achter", aldus Van der Elst.

Daisy Vander Elst was deze week niet de enige met kritiek op Vlaams Belang Kamerlid Filip De Man (foto). Toen 'de gevaarlijkste Vlaams Blokker' (een titel die de krant De Morgen hem in 2003 gaf en waarop hij bijzonder trots is) donderdag in de Kamer nog maar eens over 'de vreemdelingen' begon, noemde ECOLO-Kamerlid Zoë Genot hem een 'fascist'.

(foto: Filip De Man)'monsieur le fascist qui est derrière moi'
- Overstapppers van VB naar LDD
- www.zoegenot.be
- Flip De Man ziet het aan de schedel
- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
- 'Ban De Man'
- "Een moslim kan geen democraat zijn" (video)
.