Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 6 februari 2009

Tegen verfransing

Reinhilde Van Cleemput, het enige Vlaams Belang gemeenteraadslid in De Panne, vroeg het gemeentebestuur oog te hebben voor het ongenoegen over de verfransing van Vlaamse kuststad. Volgens Van Cleemput zou dat probleem op plaats 4 staan in de lijst van het aantal geregistreerde klachten. Onder de 65 klachten in 2007 waren er 5 over de verfransing.

(foto: VB-gemeenteraadslid Reinhilde Van Cleemput)


De Panne ligt op amper 5 km van de Franse grens en is een aantrekkingspool voor heel wat grensarbeiders uit Frankrijk die er in de horeca tewerkgesteld zijn. Zonder die grensarbeiders uit Frankrijk en Waalse jobstudenten (tijdens het hoogseizoen) geraken de vacatures in de horeca er niet ingevuld. De badplaats is ook populair bij Franse en Waalse toeristen. Vooral tijdens het hoogseizoen maakt dat van De Panne een tweetalige stad, en dat is niet naar de zin van het enige VB-gemeenteraadslid.

Van Cleemput doet er ook alles aan om dat ongenoegen over de verfransing levendig te houden. Toen de Waalse televisiezender RTBF in september 2008 er voor de tweede maal 'le beau vélo de Ravel' organiseerde, een fietstocht om de twee landsdelen dichter bij elkaar te brengen en een uitstekende promotie voor de badplaats, riep Van Cleemput onmiddellijk de hulp in van het extreem rechtse Voorpost om er het zaakje te komen verstoren. In deze tijden van crisis en oprukkende werkloosheid zijn de Waalse en Franse toeristen in De Panne goed voor bijna 40% van het toerisme.

Tijdens de gemeenteraadszitting beperkte Van Cleemput zich tot het aankaarten van het probleem, voorstellen om die verfransing tegen te gaan kregen de raadsleden niet te horen.

- Voorpost op B-plus feest (video)
.