Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 1 februari 2009

Joodse rabbijnen tegen inburgeringscursus

Volgens 31 rabbijnen uit de ultra-orthodoxe chassidische gemeenschap zijn de cursussen 'Maatschappelijke Oriëntatie' bij het inburgeringstraject in strijd met de heilige Thora. Vooral ethische kwesties als het homohuwelijk en abortus liggen moeilijk. In een brief aan hun geloofsgenoten verbieden de rabbijnen om deel te nemen aan de inburgeringscursus.

Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open Vld) herhaalt dat alle nieuwkomers in België die weigeren om een inburgeringscursus te volgen, daarvoor beboet zullen worden. Dat geldt ook voor mensen uit de joodse gemeenschap. "De regels gelden voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloof. Als die mensen niet reageren op hun oproepingsbrief voor de inburgeringscursus en na een bezoek van iemand van de overheid nog steeds weigeren om de lessen te volgen, komt er een eerste boete van 50 euro. Blijven ze volhouden, dan kunnen de sancties oplopen tot 5.000 euro. Dat systeem is van kracht sinds dit jaar.", aldus minister Keulen. Filip Dewinter, doorgaans de eerste om 'inburgeringweigeraars' een terugkeercontract toe te schreeuwen, laat voor een keertje niks van zich horen.

- Inburgeringsbeleid

- Foert inburgering, maar deze keer zwijgt Dewinter
- Lucas Catherine over de invloed die de Joodse lobby uitoefent op de Vlaamse politici
- Opschorting van uitspraak voor Turkse religieuze fanaticus (video)
- Terzake met Ramsey Nasr, Michael Freilich en Rik Coolsaet (video)

.