Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 9 februari 2009

Opinie: Forum der Joodse organisaties radicaliseert

Het Forum der Joodse organisaties (FJO) heeft een probleem met kritiek, laat dat ondertussen duidelijk zijn. Stand-upcomedians Alex Agnew en Filip Geubels haalden zich de woede van het Forum der Joodse organisaties op de hals na enkele grappen over Joden.

(afbeelding: Banner v/h Forum der Joodse Organisaties)


TV-kok Jeroen Meus werd nog net niet zelf in botersaus gekookt nadat die het 'lievelingsgerecht' van Hitler op TV wou brengen, daarna was het de beurt aan Minister Anciaux die op zijn weblog het drama in de crèche Fabeltjesland in één adem noemde met het Israëlische offensief in Gaza (Anciaux vroeg zich terecht af waarom zoveel commotie is rond de Belgische dode kinderen terwijl de 500 Palestijnse dode kinderen amper het vermelden waard zijn), en deze week kreeg het satirische 'Gesproken dagblad' (een wekelijks item uit 'Man Bijt Hond') de volle laag.

Bij zoveel verontwaardiging rond enkele 'flauwe' grappen en wat kritische geluiden beginnen we ons toch ernstig vragen te stellen. Toegegeven, bij het verzonnen lievelingsgerecht van Hitler (forel in botersaus) konden we de kritiek van FJO helemaal volgen, Hitler hoort inderdaad niet thuis in een kookprogramma. Daar ging de VRT lelijk uit de bocht, maar de aanvallen op Agnew, Geubels, Anciaux en Man Bijt Hond vonden wij totaal misplaatst. Het FJO lijkt de grens steeds verder te willen opschuiven richting censuur op alles wat grappen maakt of zich kritisch laat tegenover de Joden. En daar begint het schoentje ernstig te knellen, kritische geluiden en slechte smaak of flauwe grappen zouden nooit criteria mogen zijn om te censureren. Spijts de sterke signalen uit de Vlaamse samenleving blijft het FJO elke vorm van kritiek en grappen over het Joodse volk of de Israëlische zaak (Gaza-oorlog) counteren met beschuldigingen van antisemitisme. Hans Knoop, oud-journalist en adviseur van het FJO ging vrijdag nog een stapje verder. In Nederlandse en Vlaamse kranten verscheen een interview met Knoop waarin hij zonder enige scrupules héél Vlaanderen 'antisemitisch' noemde. Eén van de redeneringen die de adviseur van FJO daarbij maakt is deze: Vlamingen zijn katholiek, en conservatieve katholieken houden niet van het jodendom, dus Vlaanderen is antisemitisch. Dat is behalve een invalide redenering ook een staaltje van lasterlijke generalisatie die, als het over een etnie in plaats van een nationaliteit zou gaan, racistisch genoemd zou kunnen worden.

Diezelfde generalisatie vinden we ook terug op Joods Actueel, een maandblad met bijhorende website en forum waarmee het FJO communiceert. Sinds het Gaza-conflict in december weer in alle hevigheid losbarstte is de teneur op Joods Actueel ook een stuk radicaler geworden. Steeds vaker zien we er lezersbrieven en opinies verschijnen waarbij men hele bevolkingsgroepen gaat generaliseren op basis van etnie of geloof, zeker wanneer de Islam of moslims ter sprake komen. Het maandblad dat enige tijd terug nog openlijk het Vlaams Belang ervan beschuldigde extremistisch, racistisch en antisemitisch te zijn, had er bijvoorbeeld geen enkele moeite mee om een boze brief te publiceren met daarin een harde uithaal naar de moslimgemeenschap. De boze brief kwam er naar aanleiding van een satirisch filmpje over Joden uit 'Man Bijt Hond' en was gericht aan de VRT-directie.
De auteur van die brief was Charles Mahler, erehoofdgeneesheer van het Algemeen Ziekenhuis Middelheim in Antwerpen. Daarin zegt Mahler zwaar geschokt te zijn door het item in Man Bijt Hond en stoort zich vooral aan "het gebruik van een reeks clichés de onzalige sturmer waardig".
Hij sluit zijn brief af met de zin: "In tegenstelling met andere groepen, moesten deze op dezelfde wansmakelijke wijze gekarikatureerd worden in dergelijke uitzendingen zou er al lang een fatwa over uw hoofd hangen en zouden bepaalde manifestantengroepen de gebouwen van de VRT met brandbommen bestoken.", daarmee doelend op het onvermogen van de moslimgemeenschap om te lachen met grapjes over henzelf of hun (intolerant?) geloof.

Mahlers vrees is niet enkel karikaturiserend en erg kwetsend, zij is ook totaal ongegrond. Want het kan Mahler (en Joods Actueel die de brief zomaar publiceerde) niet zijn ontgaan dat in dezelfde MBH-uitzending vlak voor en na het satirische item over de Joden, er een minstens even satirisch en karikaturiserend item zat over Afrikanen en Turken ('Turks bedrog'). Er was ook niet de minste aanleiding om de moslimgemeenschap zo te stigmatiseren, in een niet zover verleden haalden de makers van 'Het gesproken dagblad' al meerdere heilige huisjes neer rond het moslimgeloof zoals de Hadj, de ramadan, de hoofddoek, ... Sommige moslims konden er gewoon mee lachen, anderen vonden het slechte humor of trokken de schouders op, maar de VRT staat er nog steeds redelijk ongeschonden bij. Toch spreekt de boze brief over brandbommen en Fatwa's, en spijtig genoeg kom je dit soort taal en redeneringen wel vaker tegen op de site van Joods Actueel. Zo schuift de administrator van het Joods Actueel-forum de slachtoffers van terroristische aanslagen in New York (9/11), Londen, Madrid, Irak en Afghanistan in de schoenen van de Palestijnen, die behalve hun geloof niets met de terroristen gemeen hebben (mirror). Diezelfde denkoefening zagen we Joods Actueel redacteur Michael Freilich daarna nog eens overdoen in Phara (Video).

Aan een gekleurde eenzijdige weergave van de feiten is niks verkeerd, iedereen heeft het recht om zijn zaak te verdedigen op de manier die hijzelf verkiest. Maar wanneer men zich verlaagt tot bovenvermelde generalisaties op basis van etnie of geloof, dan ga je een brug te ver. Dan is volgens ons de grens tussen activisme en extremisme ruimschoots overschreden. In hetzelfde interview waarin hij Vlaanderen als antisemitisch bestempelde, zei FJO-adviseur Hans Knoop nochtans dat "door tweeduizend jaar antisemitisme 'we' een betere radar voor vreemdelingenhaat hebben." Wordt het niet stilaan tijd om de radar ook eens op het Forum der Joodse organisaties te richten?

We hebben niks tegen de Joodse gemeenschap, als bijvoorbeeld enkele jongeren in de straten van Antwerpen antisemitische leuzen rondstrooien dan is onze verontwaardiging zeker niet minder. Maar dat neemt niet weg dat ook de werkwijze van Forum der Joodse organisaties tegen het licht gehouden mag worden. We zijn ook benieuwd naar wat de Joodse gemeenschap zelf vindt van de werkwijze van het FJO. Het Forum is een vzw met nog geen twintig leden en kan bezwaarlijk representatief genoemd worden voor de Joodse gemeenschap. Naar wat ons bereikte zou die allerminst opgezet zijn met de manier waarop het Forum het Gaza-conflict naar België brengt. Toen het Forum een oproep lanceerde voor een steunbetoging aan Israël in het Antwerpse stadspark op 11 januari werden zelfs in alle synagogen pamfletten uitgedeeld om niet mee te betogen.

Of die houding en radicalisering de Joodse zaak ten goede komt is eerder twijfelachtig, uit een enquête in De Morgen bleek 76% van de Vlamingen het niet eens te zijn met het FJO. De commotie en het debat daarrond kende echter één grote afwezige, terwijl het 'eigen volk' werd omschreven als antisemitisch en zowat alle Vlaamse politici met naam daarover hun mening verkondigden, hulde Vlaams Belang zich in een compleet stilzwijgen. En dat is nieuw, want doorgaans gaat de partij als een woesteling tekeer tegen eenieder die de Vlaming verzuurd, racistisch of antisemitisch durft te noemen. Met de moeilijke verkiezingen voor de deur en de hoop op wat Joodse stemmen wordt het 'eigen volk' helemaal aan zijn lot overgelaten.

Gesproken Dagblad over zwarten, Joden, Turken en hetero's- In de coulissen van de Anciauxhetze
- Anciaux dient geschokte Joodse organisaties van antwoord
- TV-kok biedt excuses aan voor 'Hitler-gerecht'
- Vlaamse Jodenhaat problematisch geworden volgens Joods Forum
- Debat in Terzake met Ramsey Nasr, Michael Freilich en Rik Coolsaet (video)
.