Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 5 februari 2009

Vanhecke in beroep tegen opheffing onschendbaarheid

Europees parlementslid Frank Vanhecke tekent verzet aan tegen de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. Hij is gestart met een beroepsprocedure bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

(foto: Frank Vanhecke in het Europees Parlement)

In november 2008 werd Vanhecke's onschendbaarheid geschrapt door
door het Europees Parlement. Die schrapping kwam er op vraag van het Parket van Dendermonde, dat de gewezen VB-voorzitter wil vervolgen in een zaak rond een lokaal partijkrantje in St.Niklaas. In dat krantje stond onder de titel "Wat u niet mocht vernemen in de pers" een artikel over de vandalenstreken op een kerkhof die het werk waren van moslimjongeren, wat niet bleek te kloppen want de daders waren een groepje autochtone jongeren. Burgemeester Freddy Willockx (sp.a) van Sint-Niklaas vroeg aan de lokale VB-fractie een rechtzetting te plaatsen, maar die weigerde aanvankelijk.

Geschrokken van zoveel onwil en kwaadwilligheid
diende hij dan maar klacht in tegen de verantwoordelijk uitgever, op dat moment VB-voorzitter Frank Vanhecke. Ook is nog steeds niet duidelijkheid wie het artikel nu geschreven of aangepast heeft. De 'anonieme' auteur van het artikel meldde zich wel bij het Parket van Dendermonde, maar dat stelde een verschil vast tussen wat de Sint-Niklase correspondent van het VB indiende en wat het VB uiteindelijk onder Frank Vanhecke als verantwoordelijk uitgever publiceerde.

Frank Vanhecke, die bij een veroordeling een lucratief Europees zitje aan zich voorbij ziet gaan, gaat nu in beroep tegen de opheffing van zijn onschendbaarheid. Volgens het Europees VB-parlementslid werden de interne regels niet gerespecteerd omdat over zijn zaak
geen plenair debat werd gehouden.


- Vanhecke is onschendbaarheid kwijt
- Frank Vanhecke wil niet dat het gerecht haar werk doet.
- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
- Vandeurzen vraagt opheffing onschendbaarheid Frank Vanhecke