Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 3 februari 2009

Vlaams Belang moet verspreiding VL-krant onmiddellijk stopzetten

De Brusselse rechter heeft in kort geding het verbod uitgevaardigd op de verspreiding van de VL-krant met de fotomontage 'Disches', op straffe van een dwangsom van 250 euro per exemplaar. In die bewuste uitgave van de VL-krant gebruikte Vlaams Belang een foto van de Duitse kunstenaar Till Nowak, het kunstwerk met de naam 'Dishes' toont een flatgebouw waarop heel wat schotelantennes zijn bevestigd.

(afbeelding: artikel in VL-krant waarvoor zonder toestemming
de kunstfoto 'Disches' werd gebruikt)

Zonder toestemming te vragen aan de kunstenaar, iets wat Vlaams Belang wel vaker doet, werd de foto gebruikt in een artikel/aanklacht tegen het
Europese immigratiebeleid. Toen de 27-jarige Duitse multimedia-kunstenaar Till Nowak op de hoogte werd gebracht van het gebruik van de foto, en hij daarna een Duitse versie van het VB-programma las, liet hij onmiddellijk een kortgeding inspannen tegen de verantwoordelijk uitgever van de VL-krant.
Till Nowak: "Met dit werk wilde ik op een plezante manier aangeven hoe de media voortdurend ons prikkels uitsturen. Ironisch want ik werk zelf in de mediasector. Ik vond het gebruik van mijn werk schokkerend. Het komt helemaal niet overeen met wat ik wilde zeggen. Ik ben een tolerant en open-minded. Dit vernietigt mijn kunstwerk. Ik voel me aangevallen."


VB-advocaat Bart Siffert, die pleitte voor verantwoordelijk uitgever van de VL-krant Bruno Valkeniers, argumenteerde dat het niet bewezen is dat Till Nowak de auteur is van de kunstfoto 'Dishes'. Siffert voegde eraan toe dat alle exemplaren van de VL-krant al uitgedeeld waren, maar hij kon (of wou) niet antwoorden hoe ze dan wel verspreid waren.
Wellicht volgt na deze uitspraak in kort geding een eis om schadevergoeding voor het misbruik van de fotomontage 'Dishes' in de reeds verspreidde VL-kranten. (bron: AFF/ hbvl)

Update 5-02-2009
Het lijkt er sterk op dat Vlaams Belang het rechtelijk vonnis naast zich neerlegt, want daags na de uitspraak werd het VL-krantje mét de bewuste kunstfoto nog rondgedeeld in de streek rond Gent en Brugge

- Videokunst Till Nowak (video)
- Vlaams Belang gedagvaard wegens misbruik van foto
- VL-krant alweer slechts goed om in uw konijnenhok te leggen
- Rechter verbiedt verdere verspreiding eerste nummer VL-krant
- Financiële kater dreigt voor Vlaams Belang
.