Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 12 februari 2009

Vrije meningsuiting kost LDD'er de kop

Jean-Marie Dedecker (LDD) wil Jo Claus, de secretaris van de Oost-Vlaamse afdeling, uit de partij zetten. Claus had in het weekblad Knack kritiek geuit op LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker omdat die elke samenwerking met het Vlaams Belang had uitgesloten. Claus zei in Knack dat hij dit betreurde en dat het standpunt van Jean-Marie Dedecker niet gedragen wordt door de basis.
(foto: Jean-Marie Dedecker )

Zoveel 'free speech' was de LDD-voorzitter niet gewoon, binnen het uur telefoneerde hij Claus en zei dat die "Filip Dewinter's gat maar moest gaan likken." Terloops noemde hij Claus ook nog een 'randdebiel' en 'nestbevuiler'. Het ontslag van Claus is nog niet bekrachtigd door de statutaire commissie, die bij LDD de Raad van het Gezond Verstand heet. Het wordt vast een unanieme beslissing....


"Gie moe derrut..."


Original Video - More videos at TinyPic


- Vrijheid van meningsuiting bij Lijst Dedecker van ondergeschikt belang

- Jurgen Verstrepen & 'Free speech'
- Jong Forza Flandria: om stil van te worden....
- LDD blijft (ex)VB'ers aanwerven
- Overstapppers van VB naar LDD
- De lege doos achter 'Freedom of speech'
.