Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 7 juni 2009

Dewinter (opnieuw) de akeligste

"Ik pas voor de visie van meneer Dewinter. Hij heeft overigens de meest akelige uitspraak van de verkiezingscampagne op zijn naam"

Dirk Van Mechelen (Open Vld)
tijdens de laatste verkiezingsuitzending over Filip Dewinter die eind vorige maand op het partijcongres riep: "Waar is de poen van uw pensioen? In de pocket van Mohammed!"


.